Privacybeleid

Laatste update uitgevoerd op 01/19/2021.

PREAMBULE

Dit privacybeleid informeert u over de manier waarop Modestad Gebruik en bescherm de informatie die u ons verzendt wanneer u deze site toegankelijk maakt vanaf de volgende URL: www.toxik3.com (hierna de "site").

Houd er rekening mee dat dit privacybeleid waarschijnlijk op elk moment zal worden gewijzigd of aangevuld Modestad, met name met het oog op het naleven van een wettelijke of technologische ontwikkeling. In een dergelijk geval zal de datum van de update duidelijk bovenaan dit beleid worden geïdentificeerd. Deze wijzigingen betrekken de gebruiker zodra hij op de hoogte is gebracht van het bijgewerkte privacybeleid en hebben het geaccepteerd.

Artikel 1. Partijen

Dit privacybeleid is van toepassing tussen De redacteur van de site, hieronder "De uitgever", En iedereen die verbinding maakt met de site, hieronder"de gebruiker ».

Artikel 2. Definities

« Site -inhoud " : Elementen van welke aard dan ook gepubliceerd op de site, of niet beschermd door een intellectueel eigendomsrecht, zoals teksten, afbeeldingen, ontwerpen, presentaties, video's, diagrammen, structuren, databases of software.

« Editor » : Modestad, Sarl genomen als site -editor.

"Gebruiker" : Iedereen die verbinding maakt met de site.

"Site": Url toegankelijke website www.toxik3.com, evenals subsites, spiegelplaatsen, portals en URL-variaties erin.

Artikel 3. Toepassingsveld

Dit privacybeleid is van toepassing op elke gebruiker. Klik op "Ik accepteer" bij het registreren op de site, neemt uw volledige acceptatie van deze weg. Evenzo klik op "Ik accepteer" in de informatiebanner met betrekking tot cookies die op de site worden weergegeven, neemt uw bevestiging van deze acceptatie, terwijl u de cookies kunt personaliseren die op u worden toegepast. Je erkent in hetzelfde feit dat je ze volledig hebt geleerd en accepteert zonder beperking.

De gebruiker erkent het bewijs van de automatische opnamesystemen van de redacteur en, behalve dat hij tegengesteld is, doet hij afstand van hen om ze uit te dagen in het geval van een geschil.

Acceptatie van dit privacybeleid veronderstelt van gebruikers van gebruikers dat ze de wettelijke capaciteit genieten die hiervoor nodig is of dat ze minstens 16 jaar oud zijn, of niet falen dat ze de autorisatie van een tutor of een curator hebben als ze niet in staat zijn, van hun wettelijke vertegenwoordiger als ze jonger zijn dan 16, of zelfs zij een mandaat hebben als ze handelen namens een rechtspersoon.

Artikel 4. Persoonlijke gegevens

In overeenstemming met de algemene voorschriften voor gegevensbescherming (AVG) die op 14 april 2016 door het Europees Parlement zijn aangenomen en de Nationale Wetgeving die van kracht is, biedt de uitgever u de volgende informatie:

4.1. Identiteit van de controller

De manager van de verzameling en gegevens die op de site zijn verwerkt, is Modestad, Sarl, wiens hoofdkantoor is gevestigd 36 Rue Diderot 491786174.

4.2. Gegevensverzameling door de uitgever

4.2.1. Verzamelde data
4.2.1.1 Gegevens verzameld tijdens navigatie op de site

Wanneer u op de site bladert, stemt u in met de uitgever om de relaterende informatie te verzamelen: naar de inhoud die u raadpleegt en waarop u klikt; naar demografische gegevens; naar het gebruikte apparaat en de softwareomgeving; naar uw locatie; naar uw verbindingsgegevens (tijdschema's, IP -adres, enz.).

4.2.1.2. Gegevens verzameld bij gebruik van het contactformulier of het contact -e -mailadres

Het gebruik van het contactformulier of het contact -e -mailadres door de gebruiker veronderstelt de verzameling door de volgende persoonlijke gegevens: achternaam, voornaam, e -mailadres*, telefoonnummer.

Persoonlijke gegevens gevolgd door een asterisk zijn verplicht voor het gebruik van het contactformulier. Gebruikers willen niet de vereiste informatie verstrekken voor het gebruik van het contactformulier, kunnen geen bericht naar de uitgever sturen van de site.

4.2.1.3. Gegevens verzameld tijdens registratie op de site

Het gebruik van het registratieformulier door de gebruiker veronderstelt de verzameling door de volgende persoonlijke gegevens: achternaam*, voornaam*, postadres*, e -mailadres*, geboortedatum, telefoonnummer.

Persoonlijke gegevens gevolgd door een asterisk zijn verplicht voor registratie op de site. Gebruikers willen niet de vereiste informatie verstrekken voor het gebruik van het registratieformulier, mogen mogelijk niet rechtstreeks vanuit de site worden geregistreerd.

4.2.1.4. Gegevens verzameld bij het gebruik van het nieuwsbriefformulier

Als onderdeel van het gebruik van het nieuwsbriefformulier moet de uitgever mogelijk ophalen en behandelen: uw e -mailadres.

4.2.2. Doeleinden om persoonlijke gegevens te verzamelen

De gegevens die tijdens de navigatie zijn verzameld, zijn onderworpen aan geautomatiseerde verwerking met het doel van:

 • Controleer de identiteit van mensen;
 • Zorgen voor de veiligheid van diensten;
 • Ontwikkelen, exploiteren, verbeteren, verstrekken en beheren van de site;
 • Contextualiseren en verbeteren van de gebruikerservaring;
 • Informatie sturen en contact opnemen met mensen, inclusief per e-mail;
 • Target advertentie -inhoud;
 • Vermijd illegale of illegale activiteiten;
 • Zorg voor de voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de site.

De gegevens verzameld bij het gebruik van het contactformulier of het contact -e -mailadres van contact kunnen worden geautomatiseerd met als doel:

 • Controleer de identiteit van mensen;
 • Zorgen voor de veiligheid van diensten;
 • Contextualiseren en verbeteren van de gebruikerservaring;
 • Informatie sturen en contact opnemen met mensen, inclusief per e-mail;
 • Target advertentie -inhoud;
 • Vermijd illegale of illegale activiteiten.

De gegevens die tijdens de registratie worden verzameld, zijn het onderwerp van geautomatiseerde verwerking met het doel van:

 • Uw contractuele verplichtingen uitvoeren;
 • Controleer de identiteit van mensen;
 • Zorgen voor de veiligheid van diensten;
 • Ontwikkelen, exploiteren, verbeteren, verstrekken en beheren van de site;
 • Contextualiseren en verbeteren van de gebruikerservaring;
 • Informatie sturen en contact opnemen met mensen, inclusief per e-mail;
 • Vermijd illegale of illegale activiteiten;
 • Zorg voor de voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de site.

De verzamelde gegevens bij het gebruik van het nieuwsbriefformulier zijn onderworpen aan geautomatiseerde verwerking gericht op:

 • Stuur nieuwsbrieven naar de gebruiker.
4.2.3. Wettelijke behandelingsbases

De gegevens die tijdens de navigatie zijn verzameld, hebben het legitieme belang van de uitgever voor navigatie, namelijk het uitvoeren van een analyse van gedrag op de site en een verbeterde beveiliging en werking van de site verkrijgen. Sommige van deze gegevens, zoals die van de implementatie van bepaalde cookies, kunnen de wettelijke basis hebben van de toestemming van mensen.

De gegevens verzameld bij het gebruik van het contactformulier of het gebruik van het contact -e -mailadres zijn de toestemming van de betrokken personen.

De gegevens die tijdens de registratie worden verzameld, hebben een juridische relatie voor registratie.

De gegevens verzameld bij het gebruik van het nieuwsbriefformulier zijn de toestemming van de betrokken personen.

4.2.4. Gegevensontvangers

De verzamelde gegevens kunnen alleen worden bekeken door leden van het redactiebeheer, door het personeel dat verantwoordelijk is voor het opstellen van uw bestelling en door het personeel dat verantwoordelijk is voor het beheer van de site, en worden nooit vrij gevisualiseerd door een lager persoon.

4.2.5. Persoonsgegevensretentieperiode

Persoonlijke gegevens die tijdens de navigatie worden verzameld, worden voor een redelijke tijd bewaard die nodig is voor de juiste toediening van de site en voor maximaal 12 maanden, of tot de terugtrekking van de toestemming van de betrokken personen.

Persoonlijke gegevens verzameld bij het gebruik van het contactformulier of bij het verzenden naar het contact -e -mailadres worden bewaard voor een redelijke tijd die nodig is voor het juiste beheer van het verzoek van de gebruiker en voor maximaal 12 maanden.

De gegevens die tijdens de registratie worden verzameld, worden bewaard tijdens de duur van de contractuele relatie tussen de uitgever en de gebruiker.

De verzamelde gegevens bij het gebruik van het nieuwsbriefformulier worden bewaard totdat de toestemming van de betrokken personen.

Aan het einde van elk van deze deadlines zal de uitgever deze gegevens archiveren en de tijd bewaren waarin zijn verantwoordelijkheid kan worden ondervraagd.

Na deze retentieperiode heeft de uitgever zich permanent de gegevens van de betrokken personen verwijderd.

4.2.6. Veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens worden onder veilige omstandigheden bewaard, volgens de huidige manier van de techniek, in overeenstemming met de bepalingen van de algemene voorschriften voor gegevensbescherming en de nationale wetgeving van kracht.

4.2.7. Minimalisatie van persoonlijke gegevens

De uitgever kan ook alle gegevens die vrijwillig door een gebruiker worden verzonden, verzamelen en verwerken, met name via het vrije veld van het contactformulier.

De uitgever begeleidt gebruikers zoveel mogelijk bij het verstrekken van onnodige of overbodige persoonlijke gegevens.

De uitgever verbindt zich om alleen de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor zijn activiteiten te bewaren en te verwerken en zal alle ontvangen gegevens die niet zo snel mogelijk worden ontvangen, verwijderen.

4.3. Respect voor rechten

U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, die u kunt uitoefenen door te schrijven naar ons postadres of door een e -mail naar het volgende adres te sturen: shop@toxik3.com.

4.3.1. Recht op informatie, toegang en communicatie van gegevens

U hebt de mogelijkheid om toegang te krijgen tot de persoonlijke gegevens die u aangaan.

Vanwege de verplichting van beveiliging en vertrouwelijkheid bij de verwerking van persoonlijke gegevens, die de verantwoordelijkheid van de uitgever is, wordt uw verzoek alleen verwerkt als u het bewijs van uw identiteit levert, met name door de productie van een scan van uw geldige identiteitstitel ( In het geval van een e -mailverzoek) of een ondertekende fotokopie van uw geldige identiteitstitel (in het geval van een schriftelijk verzoek), beide vergezeld door de vermelding "Ik probeer er een ere van dat het exemplaar van dit identiteitsdocument overeenkomt met het origineel . Gedaan aan ... ", gevolgd door je handtekening.

Om u te helpen bij uw aanpak, zult u het vinden hierEen e -mailmodel ontwikkeld door de CNIL.

4.3.2. Recht op rectificatie, verwijdering en het recht om gegevens te vergeten

U hebt de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens aan te vragen, bij te werken, te vergrendelen of zelfs te wissen, wat kan bewijzen dat het mogelijk is.

U kunt ook algemene en specifieke richtlijnen definiëren met betrekking tot het lot van persoonlijke gegevens na uw overlijden. Indien nodig kunnen de erfgenamen van een overleden persoon rekening houden met de dood van hun geliefde en/of om de nodige updates uit te voeren.

Om u te helpen bij uw aanpak, zult u het vinden hierEen e -mailmodel ontwikkeld door de CNIL.

4.3.3. Recht van oppositie tegen gegevensverwerking

U kunt zich verzetten tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens.

Om dit te doen, moet u een e -mail naar het volgende adres sturen: shop@toxik3.com. In deze e -mail moet u de gegevens opgeven die u wilt verwijderen, evenals de redenen om dit verzoek te rechtvaardigen, behalve in gevallen van commerciële prospectie.

4.3.4. Recht op gegevensportabiliteit

U hebt het recht om de persoonlijke gegevens te ontvangen die u ons hebt verstrekt in een overdraagbaar, open en leesbaar formaat.

4.3.5. Recht om de behandeling te beperken

U hebt het recht om te vragen dat het verwerken van uw persoonlijke gegevens door de uitgever beperkt is. Uw gegevens kunnen dus alleen worden bewaard en niet langer worden gebruikt door de uitgever.

4.3.6. Intrekking van toestemming

Uw toestemming is essentieel voor het verwerken van uw gegevens door de uitgever. U kunt het echter op elk gewenst moment verwijderen. Deze intrekking leidt tot het verwijderen van persoonlijke gegevens over u.

Services die de verwerking van uw gegevens door de uitgever vereisen, zijn niet langer toegankelijk.

4.3.7. Antwoordduur

De uitgever verbindt zich om te reageren op uw verzoek om toegang, rectificatie of oppositie of een ander aanvullend verzoek om informatie binnen een redelijke tijd die niet meer dan 1 maand na ontvangst van uw verzoek kan bedragen.

4.3.8. Klacht bij de bevoegde autoriteit

Als u bedenkt dat de uitgever niet voldoet aan zijn verplichtingen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, kunt u een klacht of een verzoek naar de bevoegde autoriteit sturen. In Frankrijk is de bevoegde autoriteit de CNIL waarnaar u een verzoek kunt sturen hier.

4.4. Overdracht van verzamelde gegevens

4.4.1. Overdracht naar partners

De uitgever informeert u dat we een beroep doen op providers die bevoegd zijn om de verzameling en verwerking van de gegevens die u ons heeft gecommuniceerd te vergemakkelijken. Deze providers kunnen zich buiten de Europese Unie bevinden en hebben gegevens op de site verzameld.

De uitgever heeft eerder de implementatie van haar aanbieders van adequate garanties en naleving van strikte vertrouwelijkheid, gebruik en gegevensbeschermingsvoorwaarden, bijvoorbeeld via de privacy van de Verenigde Staten, verzekerd.

De gebruiker stemt in met de gegevens die door de uitgever worden verzameld aan zijn partners en het onderwerp van verwerking door deze partners binnen het kader van de diensten van de derde partij, namelijk:

Geen enkele partner bekend voor het moment.

4.4.2. Overdracht op aanvraag of gerechtelijke beslissing

De gebruiker stemt ook in dat de uitgever de gegevens aan elke persoon communiceert, over de aanvraag van een staatsinstantie of door gerechtelijke beslissing.

4.4.3. Overdracht als onderdeel van een fusie of overname

Als de uitgever betrokken is bij een fusie, een verkoop van activa, een financieringsoperatie, een liquidatie of faillissement of in een overname van alle of een deel van haar activiteit door een ander bedrijf, wordt de gebruiker instemt met de verzamelde gegevens door de uitgever aan Dit bedrijf en dat dit bedrijf de verwerking van persoonlijke gegevens beheert waarnaar wordt verwezen in dit privacybeleid in plaats van de uitgever.

Artikel 5. Beleid met betrekking tot tracers/cookies

Tijdens uw eerste verbinding met de website van de uitgever wordt u op de hoogte gebracht door een banner onderaan uw scherm dat informatie met betrekking tot uw navigatie waarschijnlijk wordt opgeslagen in bestanden met de naam "cookies". Ons beleid om cookies te gebruiken, stelt u in staat om de bepalingen die we implementeren beter te begrijpen in termen van navigatie op onze site. Ze informeert u met name over alle cookies die op onze site aanwezig zijn, hun doel, en geeft u de procedure om ze te configureren.

5.1. Gebruik van tracers/koekjes

De uitgever van deze site kan een cookie en andere tracer uitvoeren op de harde schijf van uw terminal (computer, tablet, mobiel, enz.) Om u vloeistof en optimale navigatie op onze website te garanderen.

"Cookies" (of getuigen van de verbinding) zijn kleine tekstbestanden met beperkte grootte waarmee we uw computer, tablet of mobiel kunnen herkennen om de services die we aanbieden te personaliseren.

Om u beter te informeren over de informatie die cookies identificeren, vindt u hieronder een tabel met de verschillende soorten cookies die waarschijnlijk worden gebruikt op de website van de uitgever, hun naam, hun doel en hun houdbaarheid.

5.2. Truries 'doeleinden

Met behulp van de informatie in de gebruikte tracers en cookies kan de redacteur de aanwezigheid en het gebruik van de site analyseren en, indien nodig, navigatie vergemakkelijken en verbeteren, prospectieactiviteiten uitvoeren, commerciële statistieken ontwikkelen of gerichte advertenties weergeven.

5.3. Gebruikte tracers

 

Partner Behandelingsdoel Partneromstandigheden
Shopify Toegang tot beveiligde gebieden, management van navigatiegeschiedenis https://www.shopify.com/legal/cookies
 

 

5.4. Configuratie van uw voorkeuren op cookies

Tijdens uw eerste verbinding met de website van de uitgever verschijnt een banner kort informatie met betrekking tot de aanbetaling van cookies en soortgelijke technologieën onderaan uw scherm. Met deze banner kunt u een keuze maken met betrekking tot de cookies die u accepteert of de aanbetaling op uw terminal weigert. U wordt geacht uw overeenkomst te hebben gegeven aan de storting van cookies door te klikken op het pictogram "Ik accepteer", hetzij op een wereldwijde manier of op een geïndividualiseerde manier. Omgekeerd wordt u geacht de storting van cookies te hebben geweigerd door op het pictogram "Ik weiger" te klikken, nogmaals, deze keuze zal zich kunnen verhouden tot alle cookies, of alleen met sommige van hen. Bij gebrek aan keuze wordt u geacht de afzetting van cookies te hebben geweigerd. Uw beslissing wordt gedurende 6 maanden vastgelegd en kan op elk gewenst moment worden gewijzigd.

5.4.1 Cookies vrijgesteld van toestemming

In overeenstemming met de aanbevelingen van de Nationale Commissie voor gegevensbescherming (CNIL), zijn bepaalde cookies vrijgesteld van de voorafgaande verzameling van uw toestemming voor zover deze strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website of hebben het exclusieve doel om communicatie toe te staan ​​of te faciliteren elektronische middelen. Deze omvatten cookies van sessie, authenticatie, load balancing -sessie en personalisatiekoekjes van uw interface. Deze cookies zijn volledig onderworpen aan dit beleid voor zover ze worden uitgegeven en beheerd door de uitgever.

5.4.2 Cookies die de eerdere verzameling van uw toestemming vereisen

Deze vereiste betreft cookies uitgegeven door derden en die zijn gekwalificeerd als "persistent" voor zover ze in uw terminal blijven tot hun wissen of vervaldatum.

Dergelijke cookies die worden uitgegeven door derden, hun gebruik en hun aanbetaling zijn onderworpen aan hun eigen privacybeleid. Deze cookie -familie brengt cookies voor het meet van publiek, advertentiekoekjes en sociale media die cookies delen (zoals Facebook, Twitter, YouTube en Instagram) samenbrengt.

Cookies van het publieksmeting stellen statistieken vast met betrekking tot de aanwezigheid en het gebruik van verschillende elementen van de site (zoals de inhoud/pagina's die u hebt bezocht). Deze gegevens dragen bij aan het verbeteren van de ergonomie van de site van de uitgever.

5.5. Maximale houdbaarheid van de tracers

De tracers zijn bedoeld om gedurende een duur van maximaal 12 maanden op de computerpositie van de gebruiker te worden gehouden. Deze gegevens worden onder veilige omstandigheden bewaard, volgens de huidige middelen van de techniek, in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming en de nationale wetgeving van kracht.

5.6. Oppositie tegen het gebruik van tracers

5.6.1. Faculteit van oppositie tegen het gebruik van tracers

U kunt de cookie -aanbetaling op elk gewenst moment accepteren of weigeren.

De gebruiker kan het gebruik van tracers elke keer verwijderen of deactiveren door de parameters van zijn browser te wijzigen. Het is mogelijk om de site zonder tracers te raadplegen. Bepaalde bijlagefuncties van de site kunnen echter niet werken als de gebruiker het gebruik van tracers heeft uitgeschakeld, zoals de zelfcomplulerende vormen of navigatie -indicatoren.

5.6.2. Instellingen

Voor meer informatie over cookie -controletools kunt u raadplegen hier De pagina gewijd aan de CNIL -website.

5.6.2.1. Browser instellingen

Elke internetbrowser biedt zijn eigen instellingen voor cookiebeheer. De gebruiker kan zijn navigatiesoftware configureren zodat cookies worden afgewezen, systematisch of volgens zijn emittent. De gebruiker kan ook zijn navigatiesoftware configureren zodat zijn acceptatie of zijn weigering van cookies stipt wordt voorgesteld, voordat een cookie waarschijnlijk op zijn terminal wordt opgeslagen.

Voor het beheer van cookies en gebruikerskeuzes is de configuratie van elke browser anders. Het wordt beschreven in het Help -menu van de browser, waarmee we kunnen weten hoe we de wensen ervan in termen van cookies kunnen wijzigen:

5.6.2.2. Instellingen door middel van extra modules

De gebruiker kan ook de implementatie van cookies op zijn bericht verwijderen of verzetten door een extensie op zijn browser, zoals Ghostery, te installeren om te downloaden hier

Artikel 6. Intellectuele propriete

6.1. Wettelijke bescherming van site -inhoud

Site -inhoud kan worden beschermd door auteursrechten- en databasewet. Elke vertegenwoordiging, reproductie, vertaling, aanpassing of transformatie, integraal of gedeeltelijk, illegaal uitgevoerd en zonder de toestemming van de uitgever of zijn begunstigden of begunstigden vormt een schending van boeken I en III van de intellectuele eigendomscode en zal waarschijnlijk aanleiding geven naar gerechtelijke procedures voor namaak

6.2. Contractuele bescherming van site -inhoud

De gebruiker verbindt contractueel naar de uitgever om de inhoud van de site, al dan niet beschermd door een intellectueel eigendomsrecht, op geen enkele manier te gebruiken, te reproduceren of te vertegenwoordigen. . Dit verbod is niet van toepassing op het indexeren van robots met als enig doel de inhoud van de site te scannen op indexeringsdoeleinden.

Artikel 7. Laatste bepalingen

7.1. Veranderingen

Dit privacybeleid kan op elk moment door de uitgever worden gewijzigd. De voorwaarden die van toepassing zijn op de gebruiker zijn die van kracht bij het verbinding maken met de site. Elke substantiële wijziging van dit privacybeleid zal het onderwerp zijn van informatie wanneer de eerste verbinding van de gebruiker na hun inwerkingtreding van hun inwerkingtreding nadert. Dit nieuwe privacybeleid zal dan het onderwerp moeten zijn van een nieuwe acceptatie.

7.2. Vol

De nietigheid van een van de clausules van dit contract zal niet resulteren in de nietigheid van de andere clausules van het contract of het contract als geheel, wat hun volledige effect zal behouden en gedragen. In een dergelijke hypothese zullen de partijen de bepaling moeten vervangen die is geannuleerd door een geldige bepaling die overeenkomt met de geest en het object van de huidige bepaling.

7.3. Het niet innemen

De afwezigheid van een oefening door de uitgever van de door deze erkende rechten kan op geen enkele manier worden geïnterpreteerd als een vrijstelling om de genoemde rechten te beweren.

7.4. Talen

Deze voorwaarden worden in het Frans aangeboden.

7.5. Beledigende clausules

De bepalingen van deze voorwaarden zijn van toepassing op naleving van de imperatieve bepalingen van de consumentencode met betrekking tot beledigende clausules in contracten die zijn gesloten tussen een professional en een consument.

Artikel 8. Geschillen

8.1. Toepasselijk goed

Dit privacybeleid is onderworpen aan de toepassing van de Franse wetgeving en de Europese voorschriften, met name de Europese verordening voor gegevensbescherming.

8.2. Geschillen

Onder de verordening N ° 2015-1033 van 20 augustus 2015, moeten alle geschillen die zich kunnen voordoen binnen het kader van de uitvoering van deze algemene voorwaarden en wiens oplossing niet priorikbaar had kunnen worden gevonden tussen de partijen tussen de partijen onderworpen Medisch.

8.3. Arbitrage

Elk geschil met betrekking tot dit contract of met betrekking tot IT zal worden bepaald door arbitrage in overeenstemming met de voorschriften Fastarbit van het Digital Arbitration and Mediation Institute.