Conditie beleid, gebruiksvoorwaarden

Pools of Jam

Laatste update uitgevoerd op 01/19/2021.

PREAMBULE

Dit privacybeleid informeert u over de manier waarop Modestad Gebruik en bescherm de informatie die u ons verzendt wanneer u deze site toegankelijk maakt vanaf de volgende URL: www.toxik3.com (hierna de "site").

Houd er rekening mee dat dit privacybeleid waarschijnlijk op elk moment zal worden gewijzigd of aangevuld Modestad, met name met het oog op het naleven van een wettelijke of technologische ontwikkeling. In een dergelijk geval zal de datum van de update duidelijk bovenaan dit beleid worden geïdentificeerd. Deze wijzigingen betrekken de gebruiker zodra hij op de hoogte is gebracht van het bijwerkende vertrouwelijkheidsbeleid, en zij zullen het hebben geaccepteerd. 

Artikel 1. Partijen

Dit privacybeleid is van toepassing tussen De uitgever van de site, hieronder " De uitgever ", En iedereen die verbinding maakt met de site, hieronder" de gebruiker ».

Artikel 2. Definities

« Site -inhoud " : Elementen van welke aard dan ook gepubliceerd op de site, of niet beschermd door een intellectueel eigendomsrecht, zoals teksten, afbeeldingen, ontwerpen, presentaties, video's, diagrammen, structuren, databases of software.

« Editor » : Modestad, Sarl genomen in zijn hoedanigheid van redacteur van de site.

"Gebruiker" : Iedereen die verbinding maakt met de site.

"Site" : Url toegankelijke website www.toxik3.com, evenals subsites, spiegellocaties, portals en URL-variaties ermee.

Artikel 3. Toepassingsveld

Dit privacybeleid is van toepassing op elke gebruiker. Klik op "Ik accepteer" bij het registreren op de site, neemt uw volledige acceptatie van deze weg. Evenzo klik op "Ik accepteer" in de informatiebanner met betrekking tot cookies die op de site worden weergegeven, neemt uw bevestiging van deze acceptatie, terwijl u de cookies kunt personaliseren die op u worden toegepast. Je erkent in hetzelfde feit dat je ze volledig hebt geleerd en accepteert zonder beperking.

De gebruiker erkent het bewijs van de automatische registratiesystemen van de redacteur en, behalve dat hij anders wordt bewezen, doet hij afstand van hen om ze uit te dagen in geval van een geschil.

Acceptatie van dit privacybeleid veronderstelt van gebruikers dat ze de wettelijke capaciteit genieten die nodig is voor dit of dat ze minstens 16 jaar oud zijn, of falen dat ze de autorisatie van een tutor of een curator hebben als ze niet in staat zijn, hun legale Vertegenwoordiger als ze jonger zijn dan 16, of zelfs zij een mandaat hebben als ze handelen namens een rechtspersoon.

Artikel 4. Persoonlijke gegevens

In overeenstemming met de algemene voorschriften voor gegevensbescherming (AVG) die op 14 april 2016 door het Europees Parlement zijn aangenomen en de nationale wetgeving die van kracht is, biedt de uitgever u de volgende informatie:

4.1. Identiteit van de controller

De manager van de verzameling en gegevens die op de site zijn verwerkt, is Modestad, Sarl, wiens hoofdkantoor is gevestigd 36 Rue Diderot 491786174.

4.2. Gegevensverzameling door de uitgever

4.2.1. Verzamelde data
4.2.1.1 Gegevens verzameld bij het bladeren van de site

Wanneer u op de site bladert, gaat u ermee akkoord dat de uitgever de relerende informatie verzamelt: de inhoud die u raadpleegt en waarop u klikt; naar demografische gegevens; het gebruikte apparaat en de softwareomgeving; naar uw locatie; naar uw verbindingsgegevens (tijdschema's, IP -adres, enz.).

4.2.1.2. Gegevens verzameld bij het gebruik van het contactformulier of contact -e -mailadres

Het gebruik van het contactformulier of het contact-e-mailadres door de gebruiker veronderstelt de verzameling door de volgende persoonlijke gegevens: achternaam, voornaam, e-mailadres*, telefoonnummer.

Persoonlijke gegevens gevolgd door een asterisk zijn verplicht voor het gebruik van het contactformulier. Gebruikers die niet de vereiste informatie willen verstrekken voor het gebruik van het contactformulier, kunnen geen bericht naar de uitgever sturen rechtstreeks vanaf de site.

4.2.1.3. Gegevens verzameld tijdens registratie op de site

Het gebruik van het registratieformulier door de gebruiker impliceert de verzameling door de volgende persoonlijke gegevens: Achternaam*, voornaam*, postadres*, e -mailadres*, geboortedatum, telefoonnummer. 

Persoonlijke gegevens gevolgd door een asterisk zijn verplicht voor registratie op de site. Gebruikers willen niet de vereiste informatie verstrekken voor het gebruik van het registratieformulier, mogen mogelijk niet rechtstreeks vanuit de site worden geregistreerd.

4.2.1.4. Gegevens verzameld bij het gebruik van het nieuwsbriefformulier

Als onderdeel van het gebruik van het nieuwsbriefformulier moet de uitgever mogelijk ophalen en behandelen: uw e -mailadres.

4.2.2. Doeleinden om persoonlijke gegevens te verzamelen

De gegevens die tijdens de navigatie worden verzameld, zijn onderworpen aan geautomatiseerde verwerking met het doel van:

 • Controleer de identiteit van mensen;
 • Zorgen voor de veiligheid van diensten;
 • Ontwikkelen, exploiteren, verbeteren, verstrekken en beheren van de site;
 • Contextualiseren en de gebruikerservaring verbeteren;
 • Stuur informatie en neem contact op met mensen, inclusief per e-mail;
 • Target advertentie -inhoud;
 • Vermijd illegale of illegale activiteiten;
 • Zorg voor de voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de site.

De gegevens verzameld bij het gebruik van het contactformulier of het contact -e -mailadres van contact kunnen worden geautomatiseerd met als doel:

 • Controleer de identiteit van mensen;
 • Zorgen voor de veiligheid van diensten;
 • Contextualiseren en de gebruikerservaring verbeteren;
 • Stuur informatie en neem contact op met mensen, inclusief per e-mail;
 • Target advertentie -inhoud;
 • Vermijd illegale of illegale activiteiten.

De gegevens die tijdens de registratie worden verzameld, zijn het onderwerp van geautomatiseerde verwerking met het doel van:

 • Uw contractuele verplichtingen uitvoeren;
 • Controleer de identiteit van mensen;
 • Zorgen voor de veiligheid van diensten;
 • Ontwikkelen, exploiteren, verbeteren, verstrekken en beheren van de site;
 • Contextualiseren en de gebruikerservaring verbeteren;
 • Stuur informatie en neem contact op met mensen, inclusief per e-mail;
 • Vermijd illegale of illegale activiteiten;
 • Zorg voor de voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de site.

De verzamelde gegevens bij het gebruik van het nieuwsbriefformulier zijn onderworpen aan geautomatiseerde verwerking gericht op:

 • Stuur nieuwsbrieven naar de gebruiker.
4.2.3. Wettelijke behandelingsbases

De gegevens die tijdens de navigatie worden verzameld, hebben het legitieme belang van het legitieme belang van de uitgever, namelijk het uitvoeren van een analyse van gedrag op de site en een verbeterde beveiliging en werking van de site verkrijgen. Sommige van deze gegevens, zoals die van de implementatie van bepaalde cookies, kunnen de wettelijke basis hebben van de toestemming van mensen. 

De gegevens verzameld bij het gebruik van het contactformulier of het gebruik van het contact -e -mailadres zijn de toestemming van de betrokken personen.

De gegevens die tijdens de registratie worden verzameld, hebben de wettelijke basis een contractuele relatie.

De gegevens verzameld bij het gebruik van het nieuwsbriefformulier zijn de toestemming van de betrokken personen.

4.2.4. Gegevensontvangers

De verzamelde gegevens kunnen alleen worden bekeken door leden van het directoraat van de uitgever, door het personeel dat verantwoordelijk is voor het opstellen van uw bestelling en door het personeel dat verantwoordelijk is voor het beheer van de site, en worden nooit vrij gevisualiseerd door een derde lichaamsbouw.

4.2.5. Persoonsgegevensbehoudperiode

Persoonlijke gegevens die tijdens de navigatie worden verzameld, worden voor een redelijke tijd bewaard die nodig is voor de juiste toediening van de site en voor maximaal 12 maanden, of tot de terugtrekking van de toestemming van de betrokken personen. 

Persoonlijke gegevens verzameld bij het gebruik van het contactformulier of bij het verzenden naar het contact -e -mailadres worden bewaard voor een redelijke tijd die nodig is voor het juiste beheer van het verzoek van de gebruiker en voor maximaal 12 maanden.

De gegevens die tijdens de registratie worden verzameld, worden bewaard tijdens de duur van de contractuele relatie tussen de uitgever en de gebruiker.

De verzamelde gegevens bij het gebruik van het nieuwsbriefformulier worden bewaard totdat de toestemming van de betrokken personen. 

Aan het einde van elk van deze deadlines zal de uitgever deze gegevens archiveren en de tijd bewaren waarin zijn verantwoordelijkheid kan worden ondervraagd. 

Na deze retentieperiode heeft de uitgever zich permanent de gegevens van de betrokken personen verwijderd.

4.2.6. Veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens worden onder beveiligde omstandigheden bewaard, volgens de huidige techniekmiddelen, in overeenstemming met de bepalingen van de algemene voorschriften voor gegevensbescherming en de nationale wetgeving van kracht.

4.2.7. Minimalisatie van persoonlijke gegevens

De uitgever kan ook alle gegevens die vrijwillig door een gebruiker worden verzonden, verzamelen en verwerken, met name via het vrije veld van het contactformulier. 

De uitgever begeleidt gebruikers zoveel mogelijk bij het verstrekken van onnodige of overbodige persoonlijke gegevens.

De uitgever verbindt zich om alleen de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor zijn activiteiten te bewaren en te verwerken en zal alle ontvangen gegevens die niet zo snel mogelijk zijn ontvangen, verwijderen.

4.3. Respect voor rechten

U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, die u kunt uitoefenen door te schrijven naar ons postadres of door een e -mail naar het volgende adres te sturen: shop@toxik3.com.

4.3.1. Recht op informatie, toegang en gegevenscommunicatie

U hebt de mogelijkheid om toegang te krijgen tot de persoonlijke gegevens over u.

Vanwege de verplichting van beveiliging en vertrouwelijkheid bij de verwerking van persoonlijke gegevens die de verantwoordelijkheid van de uitgever is, wordt uw verzoek alleen verwerkt als u het bewijs van uw identiteit levert, met name door de productie van een scan van uw geldige identiteitstitel ( In het geval van een e -mailverzoek) of een ondertekende fotokopie van uw geldige identiteitstitel (in het geval van een schriftelijk verzoek), beide vergezeld van de vermelding "Ik probeer er een ere van dat het exemplaar van dit identiteitsdocument overeenkomt met het origineel . Gedaan om ... ", gevolgd door je handtekening.

Om u te helpen bij uw aanpak, zult u het vinden hier Een e -mailmodel ontwikkeld door de CNIL.

4.3.2. Recht op rectificatie, verwijdering en het recht om gegevens te vergeten

U hebt de mogelijkheid om de rectificatie, de update, de vergrendeling of het wissen van uw persoonlijke gegevens aan te vragen, die indien nodig onjuist, onjuist, onvolledig of verouderd kunnen bewijzen.

U kunt ook algemene en specifieke richtlijnen definiëren met betrekking tot het lot van persoonlijke gegevens na uw overlijden. Indien nodig kunnen erfgenamen van een overleden persoon rekening houden met de dood van hun geliefde en/of om de nodige updates uit te voeren.

Om u te helpen bij uw aanpak, zult u het vinden hier Een e -mailmodel ontwikkeld door de CNIL.

4.3.3. Recht van oppositie tegen gegevensverwerking

U kunt zich verzetten tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens. 

Om dit te doen, moet u een e -mail naar het volgende adres sturen: shop@toxik3.com. In deze e -mail moet u de gegevens opgeven die u wilt verwijderen, evenals de redenen voor het rechtvaardigen van dit verzoek, behalve in gevallen van commerciële prospectie.

4.3.4. Recht op gegevensportabiliteit

U hebt het recht om de persoonlijke gegevens te ontvangen die u ons hebt verstrekt in een overdraagbaar, open en leesbaar formaat.

4.3.5. Recht om de behandeling te beperken

U hebt het recht om te vragen dat het verwerken van uw persoonlijke gegevens door de uitgever beperkt is. Uw gegevens kunnen dus alleen worden bewaard en niet langer door de uitgever worden gebruikt.

4.3.6. Intrekking van toestemming

Uw toestemming is essentieel voor het verwerken van uw gegevens door de uitgever. U kunt het echter op elk gewenst moment verwijderen. Deze terugtrekking zal leiden tot het verwijderen van persoonlijke gegevens over u. 

Services die de verwerking van uw gegevens door de uitgever vereisen, zijn niet langer toegankelijk.

4.3.7. Antwoordduur

De uitgever verbindt zich om te reageren op uw verzoek om toegang, rectificatie of oppositie of enig ander aanvullend verzoek om informatie binnen een redelijke tijd die niet meer dan 1 maand na ontvangst van uw verzoek kan bedragen.

4.3.8. Klacht bij de bevoegde autoriteit

Als u bedenkt dat de uitgever niet voldoet aan zijn verplichtingen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, kunt u een klacht of een verzoek naar de bevoegde autoriteit sturen. In Frankrijk is de bevoegde autoriteit de CNIL waarnaar u een verzoek kunt sturen hier.

4.4. Overdracht van verzamelde gegevens 

4.4.1. Overdracht naar partners

De uitgever informeert u dat we een beroep doen op providers die bevoegd zijn om de verzameling en verwerking van de gegevens die u ons heeft gecommuniceerd te vergemakkelijken. Deze providers kunnen zich buiten de Europese Unie bevinden en communiceren van de gegevens die op de site zijn verzameld.

De uitgever heeft eerder de implementatie door haar leveranciers van adequate garanties en naleving van strikte voorwaarden in vertrouwelijkheid, gebruik en gegevensbescherming, bijvoorbeeld via de privacy van de Verenigde Staten, verzekerd.

De gebruiker stemt in met de gegevens die door de uitgever worden verzameld aan zijn partners en het onderwerp van verwerking door deze partners binnen het kader van diensten voor derde partijen, namelijk:

Geen enkele partner bekend voor het moment.

4.4.2. Overdracht bij aanvraag of gerechtelijke beslissing

De gebruiker is het er ook mee eens dat de uitgever de gegevens die aan elke persoon zijn verzameld, communiceert over de aanvraag van een staatsinstantie of door gerechtelijke beslissing.

4.4.3. Overdracht als onderdeel van een fusie of acquisitie

Als de uitgever betrokken is bij een fusie, een verkoop van activa, een financieringsoperatie, een liquidatie of faillissement of in een overname van alle of een deel van haar activiteit door een ander bedrijf, wordt de gebruiker instemt met de verzamelde gegevens door de uitgever aan Dit bedrijf en dat dit bedrijf de verwerking van persoonlijke gegevens beheert waarnaar wordt verwezen in dit privacybeleid in plaats van de uitgever.

Artikel 5. Beleid met betrekking tot tracers/cookies

Tijdens uw eerste verbinding met de website van de uitgever wordt u op de hoogte gebracht door een hoofdband onderaan uw scherm dat informatie met betrekking tot uw navigatie waarschijnlijk wordt opgeslagen in bestanden met de naam "cookies". Ons beleid om cookies te gebruiken, stelt u in staat om de bepalingen die we implementeren beter te begrijpen in termen van navigatie op onze site. Ze informeert u met name over alle cookies die op onze site aanwezig zijn, hun doel, en geeft u de procedure om ze te configureren.

5.1. Gebruik van tracers/koekjes

De uitgever van deze site kan een cookie en andere tracer uitvoeren op de harde schijf van uw terminal (computer, tablet, mobiel, enz.) Om u vloeibare en optimale navigatie op onze website te garanderen.

"Cookies" (of getuigen van verbinding) zijn kleine tekstbestanden van Snee Beperkt waarmee we uw computer, tablet of mobiel kunnen herkennen om de services die we aanbieden te personaliseren.

Om u beter te informeren over de informatie die cookies identificeren, vindt u hieronder een tabel met de verschillende soorten cookies die waarschijnlijk worden gebruikt op de website van de uitgever, hun naam, hun doel en hun houdbaarheid.

5.2. Truries 'doeleinden

Met behulp van de informatie in de gebruikte tracers en cookies kan de uitgever de aanwezigheid en het gebruik van de site analyseren en, indien nodig, navigatie vergemakkelijken en verbeteren, prospectieactiviteiten uitvoeren, commerciële statistieken ontwikkelen of gerichte advertenties weergeven.

5.3. Gebruikte tracers

 

Partner Behandelingsfinaliteit Partneromstandigheden
Shopify Toegang tot beveiligde gebieden, management van navigatiegeschiedenis https://www.shopify.com/legal/cookies

 

 

5.4. Configuratie van uw voorkeuren op cookies

Tijdens uw eerste verbinding met de website van de uitgever verschijnt een banner kort informatie met betrekking tot de aanbetaling van cookies en soortgelijke technologieën onderaan uw scherm. Met deze banner kunt u een keuze maken met betrekking tot cookies die u accepteert of de aanbetaling op uw terminal weigert. U wordt geacht te hebben ingestemd met de storting van cookies door te klikken op het pictogram "Ik accepteer", hetzij op een wereldwijde manier of op een geïndividualiseerde manier. Omgekeerd wordt u geacht de storting van cookies te hebben geweigerd door op het pictogram "Ik weiger" te klikken, opnieuw kan deze keuze betrekking hebben op alle cookies, of alleen tot sommige van hen. Bij gebrek aan keuze wordt u geacht de afzetting van koekjes te hebben geweigerd. Uw beslissing wordt 6 maanden vastgelegd en kan op elk moment worden gewijzigd.

5.4.1 Cookies vrijgesteld van toestemming

In overeenstemming met de aanbevelingen van de Nationale Commissie voor gegevensbescherming (CNIL), zijn bepaalde cookies vrijgesteld van de voorafgaande verzameling van uw toestemming voor zover deze strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website of hebben het exclusieve doel om communicatie toe te staan ​​of te faciliteren elektronische middelen. Deze omvatten cookies van sessie, authenticatie, load balancing -sessie en personalisatiekoekjes van uw interface. Deze cookies zijn volledig onderworpen aan dit beleid voor zover ze worden uitgegeven en beheerd door de uitgever.

5.4.2 Cookies die de eerdere verzameling van uw toestemming vereisen

Deze vereiste betreft cookies uitgegeven door derden en die zijn gekwalificeerd als "persistent" voor zover ze in uw terminal blijven tot hun wissen of vervaldatum.

Dergelijke cookies die worden uitgegeven door derden, hun gebruik en hun aanbetaling zijn onderworpen aan hun eigen privacybeleid. Deze cookie -familie brengt cookies van het publiek, advertentiekoekjes en het delen van cookies op sociale media samen (zoals Facebook, Twitter, YouTube en Instagram).

Cookies van het publieksmeting stellen statistieken vast met betrekking tot de aanwezigheid en het gebruik van verschillende elementen van de site (zoals de inhoud/pagina's die u hebt bezocht). Deze gegevens dragen bij aan het verbeteren van de ergonomie van de site van de uitgever.

5.5. Maximale houdbaarheid van tracers

De tracers zijn bedoeld om gedurende een duur van maximaal 12 maanden op de computerpositie van de gebruiker te worden gehouden. Deze gegevens worden onder veilige omstandigheden bewaard, volgens de huidige manier van de techniek, in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming en de nationale wetgeving van kracht.

5.6. Oppositie tegen het gebruik van tracers

5.6.1. Faculteit van oppositie tegen het gebruik van tracers

U kunt de cookie -aanbetaling op elk gewenst moment accepteren of weigeren.

De gebruiker kan het gebruik van tracers elke keer verwijderen of deactiveren door de parameters van zijn browser te wijzigen. Het is mogelijk om de site zonder tracers te raadplegen. Bepaalde bijlagefuncties van de site kunnen echter niet werken als de gebruiker het gebruik van tracers heeft uitgeschakeld, zoals de zelfcomplulerende vormen of navigatie -indicatoren.

5.6.2. Instellingen

Voor meer informatie over cookie -besturingstools kunt u raadplegen hier De speciale pagina op de CNIL -website.

5.6.2.1. Browser instellingen

Elke internetbrowser biedt zijn eigen instellingen voor cookie management. De gebruiker kan zijn navigatiesoftware configureren zodat cookies worden afgewezen, systematisch of volgens hun emittent. De gebruiker kan ook zijn navigatiesoftware configureren zodat zijn acceptatie of weigering van cookies stipt wordt voorgesteld, voordat een cookie waarschijnlijk op zijn terminal wordt opgeslagen.

Voor het beheer van cookies en gebruikerskeuzes is de configuratie van elke browser anders. Het wordt beschreven in het Help -menu van de browser, waarmee we kunnen weten hoe we de wensen ervan in termen van cookies kunnen wijzigen:

5.6.2.2. Instellingen door middel van extra modules

De gebruiker kan ook de implementatie van cookies op zijn bericht verwijderen of verzetten door een extensie op zijn browser, zoals Ghostery, te installeren om te downloaden hier

Artikel 6. Intellectuele voorstander 

6.1. Wettelijke bescherming van site -inhoud

De inhoud van de site zal waarschijnlijk worden beschermd door auteursrechten- en databasewet. Elke vertegenwoordiging, reproductie, vertaling, aanpassing of transformatie, integraal of gedeeltelijk, illegaal uitgevoerd en zonder de toestemming van de uitgever of zijn begunstigden of de oorzaken vormen een schending van boeken I en III van de intellectuele eigendomscode en zal waarschijnlijk geven stijgen naar een gerechtelijke procedure voor namaak

6.2. Contractuele bescherming van site -inhoud

De gebruiker contracteert contractueel uitgevoerd met betrekking tot de uitgever om de inhoud van de site, hetzij door een intellectueel eigendomsrecht, op geen enkele manier te gebruiken, te reproduceren of op enigerlei wijze te vertegenwoordigen, tot een ander einde dan dat van hun lezing door een robot of een browser. Dit verbod is niet van toepassing op het indexeren van robots met als enig doel de inhoud van de site te scannen voor indexeringsdoeleinden.

Artikel 7. Laatste bepalingen

7.1. Veranderingen 

Dit privacybeleid kan op elk gewenst moment worden gewijzigd door de uitgever. De voorwaarden die van toepassing zijn op de gebruiker zijn die van kracht wanneer u verbinding maakt met de site. Elke substantiële wijziging van dit privacybeleid zal het onderwerp zijn van informatie wanneer de eerste verbinding van de gebruiker na hun inwerkingtreding na hun inwerkingtreding. Dit nieuwe privacybeleid zal dan het onderwerp moeten zijn van een nieuwe acceptatie.

7.2. Vol

De nietigheid van een van de clausules van dit contract zal niet leiden tot de nietigheid van de andere clausules van het contract of het contract als geheel, die hun volledige effect zullen behouden en gedragen. In een dergelijke hypothese zullen de partijen de bepaling moeten vervangen die is geannuleerd door een geldige bepaling die overeenkomt met de geest en het object van de huidige bepaling.

7.3. Het niet innemen

De afwezigheid van oefening door de uitgever van de door deze erkende rechten kan op geen enkele manier worden geïnterpreteerd als een vrijstelling om de genoemde rechten te laten gelden.

7.4. Talen

Deze voorwaarden worden in het Frans aangeboden.

7.5. Beledigende clausules

De bepalingen van deze voorwaarden zijn van toepassing op naleving van de imperatieve bepalingen van de consumentencode met betrekking tot beledigende clausules in contracten die zijn gesloten tussen een professional en een consument.

Artikel 8. Geschillen

8.1. Toepasselijk goed

Dit vertrouwelijkheidsbeleid is onderworpen aan de toepassing van de Franse wetgeving en de Europese voorschriften, met name de Europese verordening voor gegevensbescherming.

8.2. Geschillen

Onder de verordening N ° 2015-1033 van 20 augustus 2015, alle geschillen die zouden kunnen optreden binnen het kader van de uitvoering van deze algemene voorwaarden en wiens oplossing niet minnelijk had kunnen zijn tussen de partijen tussen de partijen tussen de partijen tussen de partijen tussen de partijen tussen De partijen tussen de partijen moeten worden onderworpen aan Medisch.

8.3. ARBITRAGE

Elk geschil met betrekking tot dit contract of met betrekking tot IT zal worden bepaald door arbitrage in overeenstemming met de voorschriften Fastarbit van het Digital Arbitration and Mediation Institute.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

van toepassing van 01/19/2021

Artikel 1. Partijen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing tussen Modestad, Sarl, Kapitaal delen: 150000 €, opgenomen op de RCS van Marionet in Frankrijk DE 09/11/2006, onder het nummer 491786174, het hoofdkantoor : 36 Rue Diderot, Frankrijk, telefoon: +33148337720, E-mail: shop@toxik3.com, Btw-nummer intracommuniteit: FR77491786174, hierna "de uitgever" en elke persoon, fysiek of legaal, van particulier of openbaar recht, geregistreerd op de site om een ​​product te kopen, onder "de klant".

 

Artikel 2. Definities

« Klant »: Elke persoon, natuurkunde of legaal, van particulier of openbaar recht, geregistreerd op de site.

« Site -inhoud " : Elementen van welke aard dan ook gepubliceerd op de site, of niet beschermd door een intellectueel eigendomsrecht, zoals teksten, afbeeldingen, ontwerpen, presentaties, video's, diagrammen, structuren, databases of software. 

« De uitgever » : Modestad, Sarl genomen in zijn hoedanigheid van redacteur van de site.

« Internetgebruiker »: Elke persoon, natuurkunde of legaal, van particulier of openbaar recht, verbonden met de site.

« Product ": Goed van allerlei soorten verkocht op de site door de uitgever aan klanten.

« Site ": Url toegankelijke website www.toxik3.com, evenals subsites, spiegelplaatsen, poorten en variaties in gerelateerde URL's.

Artikel 3. Toepassingsveld

De site is gratis en gratis toegang tot elke internetgebruiker. Navigatie op de site veronderstelt acceptatie door een internetgebruiker van deze algemene voorwaarden. De eenvoudige verbinding met de site, op welke manier dan ook, in het bijzonder, in het bijzonder via een robot of een browser, zal deze algemene voorwaarden volledig accepteren. Wanneer u zich op de site registreert, wordt deze acceptatie bevestigd door het bijbehorende vakje te controleren.

De internetgebruiker erkent in hetzelfde feit dat hij zich hiervan volledig bewust heeft gemaakt en deze zonder beperking accepteert. 

Het controleren van het bovengenoemde vakje wordt geacht dezelfde waarde te hebben als een handgeschreven handtekening van de kant van de internetgebruiker. De internetgebruiker erkent het bewijsmateriaal van de automatische registratiesystemen van de auteur van de uitgever en, behalve voor hem om tegen te gaan, geeft hij het op om ze uit te dagen in het geval van een geschil.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relaties tussen de partijen met uitsluiting van alle andere voorwaarden, en met name die van de internetgebruiker. 

De aanvaarding van deze algemene voorwaarden vereist van internetgebruikers dat ze genieten van de wettelijke capaciteit die hiervoor nodig is, of falen dat ze de autorisatie van een tutor of een curator hebben als ze niet in staat zijn, van hun wettelijke vertegenwoordiger als ze minderjarigen zijn, Of zelfs zij hebben een mandaat als ze handelen namens een rechtspersoon.

Artikel 4. Site -object

Het doel van de site is de verkoop van producten aan klanten.

Artikel 5. klantenservice

Site klantenservice is toegankelijk vanaf Maandag Bij Vrijdag van 09:00 heeft 18:00 naar het volgende niet -ingekocht telefoonnummer: +33 148 337720, per e -mail naar: shop@toxik3.com of per post naar het adres aangegeven in artikel 1 van deze algemene voorwaarden. In deze laatste twee gevallen verbindt de uitgever zich om een ​​antwoord te geven onder 2 open dagen.

 

Artikel 6. Persoonlijke ruimte

6.1. Creatie van persoonlijke ruimte

Het creëren van een persoonlijke ruimte is een essentiële voorwaarde voor elke volgorde van een gebruiker op de site. Daartoe wordt de gebruiker uitgenodigd om een ​​bepaald aantal persoonlijke informatie te verstrekken. Sommige van deze informatie wordt als essentieel beschouwd voor het creëren van persoonlijke ruimte. De weigering door een gebruiker om genoemde informatie te verstrekken zal tot gevolg hebben dat het creëren van de persoonlijke ruimte en, overigens, de validatie van de bestelling. 

Bij het maken van de persoonlijke ruimte wordt de internetgebruiker uitgenodigd om een ​​wachtwoord te kiezen. Dit wachtwoord vormt de garantie van de vertrouwelijkheid van de informatie in de persoonlijke ruimte. De gebruiker onthoudt daarom van het verzenden of communiceren naar een derde partij. Anders kan de uitgever niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongeautoriseerde toegang tot de persoonlijke ruimte van een gebruiker.

De klant verbindt zich om door te gaan met een regelmatige verificatie van gegevens die hem aangaan en online doorgaan, vanuit zijn persoonlijke ruimte, naar de benodigde updates en aanpassingen.

6.2. Persoonlijke ruimte -inhoud

Met de persoonlijke ruimte kan de klant al zijn bestellingen op de site raadplegen en volgen.

De pagina's met betrekking tot persoonlijke ruimtes zijn vrijelijk afdrukbaar door de rekeninghouder in kwestie, maar vormen geen in aanmerking komend bewijs van een rechtbank. Ze hebben alleen een informatieve aard die bedoeld is om een ​​effectief beheer van haar bestellingen door de klant te waarborgen.

De uitgever verbindt zich om alle contractuele elementen op een veilige manier te behouden waarvan het behoud vereist is door de wet of de geldende voorschriften.

6.3. Verwijdering van persoonlijke ruimte

De uitgever behoudt zich het recht voor om het account te verwijderen van elke klant die in strijd is . De genoemde verwijdering zal waarschijnlijk geen fout vormen van de uitgever of schade aan de uitgesloten klant, die geen compensatie kan claimen.

Deze uitsluiting is zonder vooroordeel voor de mogelijkheid voor de uitgever om een ​​gerechtelijke procedure tegen de klant uit te voeren, wanneer de feiten het hebben gerechtvaardigd.

Artikel 7. Persoonlijke gegevens

Als onderdeel van zijn service zal de uitgever persoonlijke gegevens van zijn klanten moeten verwerken.

7.1. Identiteit van de controller

De manager van de verzameling en gegevens die op de site worden verwerkt, is de uitgever.

7.2. Identiteit van de afgevaardigde van de gegevensbescherming

De afgevaardigde van de gegevensbescherming is: Etienne Deshoulières, 121 Boulevard de Sébastopol 75002 Parijs, contact@deshoulieres-avocats.com, 01 77 62 82 03, www.deshoulieres-avocats.com"Altijd voor het maken van een hypertext -link op de URL van onze site

7.3. Verzamelde data

7.3.1. Gegevens verzameld van klanten

Als onderdeel van zijn contractuele relaties moet de uitgever mogelijk informatie van zijn klanten verzamelen en verwerken, namelijk: E -mail, voornaam en achternaam, telefoon, adres, staat, provincie, zip/postcode, stad, contractgeschiedenis.

7.3.2. Doeleinden om persoonlijke gegevens te verzamelen

De gegevens verzameld tijdens de contractuele relatie zijn onderworpen aan geautomatiseerde verwerking met het doel van:

 • contractuele verplichtingen uitvoeren;
 • Contact opnemen met klanten;
 • vermijd illegale of illegale activiteiten;
 • de algemene voorwaarden afdwingen;
 • initieel juridische procedures;
 • Controleer de identiteit van klanten;
7.3.3. Wettelijke behandelingsbases

De verzamelde gegevens zijn een wettelijke basis een contractuele relatie.

7.3.4. Gegevensontvangers

De verzamelde gegevens kunnen alleen worden bekeken door de uitgever binnen de limieten die strikt nodig zijn voor de uitvoering van contractuele verplichtingen.

Deze gegevens, hetzij in individuele of geaggregeerde vorm, worden nooit vrij visualiseerbaar gemaakt door een natuurlijke persoon met de derde partij.

7.3.5. Persoonsgegevensbehoudperiode

De verzamelde persoonlijke gegevens worden bewaard in de tijd van de contractuele relatie en in de tijd waarin de verantwoordelijkheid van de uitgever kan worden betrokken. 

Na de bewaarperiode verbindt de uitgever zich om de gegevens van de betrokken personen permanent te verwijderen zonder een kopie te behouden.

7.3.6. Veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens worden onder veilige omstandigheden bewaard, volgens de huidige manier van de techniek, in overeenstemming met de bepalingen van de algemene voorschriften voor gegevensbescherming en de nationale wetgeving van kracht.

Toegang tot het pand van de uitgever is ook veilig.

7.3.7. Gegevensminimalisatie

De uitgever kan ook alle gegevens verzamelen en verwerken die vrijwillig door haar klanten worden verzonden.

De uitgever leidt zijn klanten zodat het persoonlijke gegevens strikt noodzakelijk biedt voor de uitvoering van contractuele verplichtingen. 

De uitgever verbindt zich om alleen de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor zijn professionele activiteiten te bewaren en te verwerken en zal alle ontvangen gegevens die niet nuttig zijn voor haar activiteiten zo snel mogelijk verwijderen.

7.4. Respect voor rechten

De klanten van de uitgever hebben de volgende rechten met betrekking tot hun persoonlijke gegevens, die ze kunnen uitoefenen door te schrijven naar het postadres van de uitgever of door het online contactformulier in te vullen.

7.4.1. Recht op informatie, toegang en gegevenscommunicatie

De klanten van de uitgever hebben de mogelijkheid om toegang te krijgen tot persoonlijke gegevens over hen.

Vanwege de verplichting van beveiliging en vertrouwelijkheid bij de verwerking van persoonlijke gegevens die de verantwoordelijkheid van de uitgever zijn, worden verzoeken alleen verwerkt als klanten het bewijs van hun identiteit leveren, met name door de productie van een scan van hun geldige identiteitstitel (in het evenement van een verzoek van het toegewijde elektronische formulier) of een fotokopie ondertekend door hun geldige identiteitstitel (in het geval van een schriftelijk verzoek), beide vergezeld van de vermelding "ter ere van de eer dat het exemplaar van dit identiteitsdocument overeenkomt het origineel. Gedaan aan ... ", gevolgd door hun handtekening.

Om hen te helpen in hun aanpak, zullen klanten vinden hier Een e -mailmodel ontwikkeld door de CNIL.

7.4.2. Recht op rectificatie, verwijdering en het recht om gegevens te vergeten

De klanten van de uitgever hebben de mogelijkheid om rectificatie, bijwerken, vergrendelen of wissen van hun persoonlijke gegevens aan te vragen die mogelijk onnauwkeurig, onjuist, onvolledig of verouderd zijn.

Klanten van de uitgever kunnen ook algemene en specifieke richtlijnen definiëren met betrekking tot het lot van persoonlijke gegevens na hun overlijden. Indien nodig kunnen erfgenamen van een overleden persoon rekening houden met de dood van hun geliefde en/of om de nodige updates uit te voeren.

Om hen te helpen in hun aanpak, zullen klanten vinden  hier Een e -mailmodel ontwikkeld door de CNIL.

7.4.3. Recht van oppositie tegen gegevensverwerking

De klanten van de uitgever hebben de mogelijkheid om zich te verzetten tegen hun persoonlijke gegevens. 

Om hen te helpen in hun aanpak, zullen klanten vinden  hier Een e -mailmodel ontwikkeld door de CNIL.

7.4.4. Recht op gegevensportabiliteit

De klanten van de uitgever hebben het recht om de persoonlijke gegevens die ze hebben verstrekt aan de uitgever te ontvangen in een overdraagbaar, open en leesbaar formaat. 

7.4.5. Recht om de behandeling te beperken

De klanten van de uitgever hebben het recht om te vragen hun persoonlijke gegevens door de uitgever te verwerken, is beperkt. Daarom kunnen hun gegevens alleen worden bewaard en niet langer worden gebruikt door de uitgever.

7.4.6. Antwoordduur

De uitgever verbindt zich om te reageren op een verzoek om toegang, rectificatie of oppositie of een ander aanvullend verzoek om informatie binnen een redelijke tijd die niet meer dan 1 maand na ontvangst van het verzoek kan bedragen.

7.4.7. Klacht bij de bevoegde autoriteit

Als de klanten van de uitgever van mening zijn dat de uitgever niet voldoet aan zijn verplichtingen met betrekking tot zijn persoonlijke gegevens, kunnen zij een klacht of een verzoek naar de bevoegde autoriteit sturen. In Frankrijk is de bevoegde autoriteit de CNIL waarnaar zij een verzoek kunnen sturen hier.

7.5. Overdracht van verzamelde gegevens 

7.5.1. Overdracht naar partners

De uitgever heeft geautoriseerde providers gebruikt om de verzameling en verwerking van klantgegevens te vergemakkelijken. Deze providers kunnen zich buiten de Europese Unie bevinden.

De uitgever heeft eerder de implementatie door haar leveranciers van adequate garanties en naleving van strikte voorwaarden gewaarborgd in termen van vertrouwelijkheid, gebruik en gegevensbescherming, bijvoorbeeld via het niet -gerichte privacyschild.

De uitgever roept de volgende onderaannemers op:

 

Partner Kwaliteit Ontvanger land Behandeling uitgevoerd Garanties

 

7.5.2. Overdracht bij aanvraag of gerechtelijke beslissing

Klanten zijn het er ook mee eens dat de uitgever de gegevens die aan een persoon zijn verzameld, communiceert over de aanvraag van een staatsinstantie of door gerechtelijke beslissing. 

7.5.3. Overdracht als onderdeel van een fusie of acquisitie

Als de uitgever betrokken is bij een fusie, een verkoop van activa, een financieringsoperatie, een liquidatie of faillissement of in een overname van alle of een deel van haar activiteit door een ander bedrijf, stemmen klanten toe met de verzamelde gegevens door de uitgever naar dit Bedrijf en dat dit bedrijf de verwerking van persoonlijke gegevens beheert waarnaar wordt verwezen in deze algemene servicecondities in plaats van de uitgever.

Artikel 8. Intellectuele eigenschap 

8.1. Wettelijke bescherming van site -inhoud

De inhoud van de site zal waarschijnlijk worden beschermd door auteursrechten- en databasewet. Elke vertegenwoordiging, reproductie, vertaling, aanpassing of transformatie, integraal of gedeeltelijk, illegaal uitgevoerd en zonder de toestemming van de uitgever of zijn begunstigden of de oorzaken vormen een schending van boeken I en III van de intellectuele eigendomscode en zal waarschijnlijk geven Sta op tot een gerechtelijke procedure voor namaak.

8.2. Contractuele bescherming van site -inhoud

De internetgebruiker wekt contractueel naar de uitgever om de inhoud van de site, ongeacht of ze door een intellectueel eigendomsrecht worden beschermd, op geen enkele manier te gebruiken, te reproduceren of te vertegenwoordigen of een browser. Dit verbod is niet van toepassing op het indexeren van robots met als enig doel de inhoud van de site te scannen voor indexeringsdoeleinden.

8.3. Bescherming van algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van de site, geschreven door het Office Deshoulières Associés Associés (www.deshoulieres-avocats.com), worden beschermd door commercieel recht. Elke reproductie, integraal of gedeeltelijk, uitgevoerd zonder de toestemming van bijbehorende advocaten zal waarschijnlijk aanleiding geven tot gerechtelijke procedures voor parasitisme.

Artikel 9. Laatste bepalingen

9.1. Toepasselijk goed

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de toepassing van de Franse wetgeving. 

9.2. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden kunnen op elk gewenst moment worden gewijzigd door de uitgever. De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de klant, zijn die van kracht op de dag van hun bestelling of de verbinding met deze site, elke nieuwe verbinding met de persoonlijke ruimte die acceptatie neemt indien nodig nieuwe algemene voorwaarden. 

9.3. Geschillen

Onder de verordening N ° 2015-1033 van 20 augustus 2015, alle geschillen die zouden kunnen optreden binnen het kader van de uitvoering van deze algemene voorwaarden en wiens oplossing niet minnelijk had kunnen zijn tussen de partijen tussen de partijen tussen de partijen tussen de partijen tussen de partijen tussen De partijen tussen de partijen moeten worden voorgelegd aan Medidys: www.medicalys.fr.

Bovendien wordt de klant op de hoogte gebracht van het bestaan ​​van het online geschilplatform voor geschillen, toegankelijk voor het volgende URL -adres: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

Elk geschil met betrekking tot dit contract of met betrekking tot IT zal worden bepaald door arbitrage in overeenstemming met de regulering van het Digital Arbitration and Mediation Institute: www.fast-arbiter.com.

9.4. Vol

De nietigheid van een van de clausules van dit contract zal niet leiden tot de nietigheid van de andere clausules van het contract of het contract als geheel, die hun volledige effect zullen behouden en gedragen. In een dergelijke hypothese zullen de partijen de bepaling moeten vervangen die is geannuleerd door een geldige bepaling die overeenkomt met de geest en het object van de huidige bepaling.

9.5. Het niet innemen

De afwezigheid van oefening door de uitgever van de door deze erkende rechten kan op geen enkele manier worden geïnterpreteerd als een vrijstelling om de genoemde rechten te laten gelden.

9.6. Telefoononderzoek

De klant wordt geïnformeerd dat hij de mogelijkheid heeft om zich te registreren op de lijst van oppositie tegen onderzoek op het adres http://www.bloctel.gouv.fr/

9.7. Talen van deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden worden in het Frans aangeboden.

9.8. Beledigende clausules

De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op naleving van de noodzakelijke bepalingen van de consumentencode met betrekking tot beledigende clausules in contracten die zijn gesloten tussen een professional en een consument.