Algemene voorwaarden

van toepassing van 01/19/2021

Artikel 1. Partijen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing tussen Modestad, Sarl, Kapitaal delen: 150000 €, opgenomen op de RCS van Marionet in Frankrijk de 09/11/2006, onder het nummer 491786174, het hoofdkantoor : 36 Rue Diderot, Frankrijk, telefoon: +33148337720, E-mail: shop@toxik3.com, Btw-nummer intracommuniteit: FR77491786174, hierna "de uitgever" en elke persoon, fysiek of moreel, van particulier of openbaar recht, geregistreerd op de site om een ​​product te kopen, onder "de klant".

 

Artikel 2. Definities

« Klant»: Elke persoon, fysiek of legaal, van particulier of openbaar recht, geregistreerd op de site.

« Site -inhoud " : Elementen van welke aard dan ook gepubliceerd op de site, of niet beschermd door een intellectueel eigendomsrecht, zoals teksten, afbeeldingen, ontwerpen, presentaties, video's, diagrammen, structuren, databases of software.

« De uitgever » : Modestad, Sarl genomen als site -editor.

« Internetgebruiker»: Elke persoon, natuurkunde of legaal, van particulier of openbaar recht, verbonden met de site.

« Product": Goed van alle soorten verkocht op de site door de uitgever aan klanten.

« Site": Url toegankelijke website www.toxik3.com, evenals subsites, spiegelplaatsen, poorten en variaties in gerelateerde URL's.

Artikel 3. Toepassingsveld

De site is gratis en gratis toegang tot elke internetgebruiker. Navigatie op de site veronderstelt de acceptatie door een internetgebruiker van deze algemene voorwaarden. De eenvoudige verbinding met de site, op welke manier dan ook, in het bijzonder, in het bijzonder via een robot of een browser, zal volledige en volledige acceptatie van deze algemene voorwaarden nemen. Wanneer u zich op de site registreert, wordt deze acceptatie bevestigd door het bijbehorende vakje te controleren.

De internetgebruiker erkent in hetzelfde feit dat hij volledig heeft geleerd en accepteert zonder beperking.

Het controleren van het bovengenoemde vakje wordt geacht dezelfde waarde te hebben als een handgeschreven handtekening van de kant van de internetgebruiker. De internetgebruiker erkent het bewijs van de automatische opnamesystemen van de redacteur en, behalve dat hij tegengesteld is, doet hij afstand van hen om ze uit te dagen in het geval van een geschil.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relaties tussen de partijen met uitsluiting van alle andere voorwaarden, en in het bijzonder die van de internetgebruiker.

Acceptatie van deze algemene voorwaarden veronderstelt de kant van internetgebruikers dat zij genieten van de wettelijke capaciteit die hiervoor nodig is, of falen dat zij de autorisatie van een tutor of een curator hebben als ze niet in staat zijn, van hun wettelijke vertegenwoordiger als ze minder worden Zelfs zij hebben een mandaat als ze handelen namens een rechtspersoon.

Artikel 4. Site -object

Het doel van de site is de verkoop van producten aan klanten.

Artikel 5. Klantenservice

Site klantenservice is toegankelijk vanaf Maandag tot Vrijdag van 09:00 tot 18:00 Bij het volgende niet -ingekocht telefoonnummer: +33 148 337720, per e -mail naar: shop@toxik3.com of per post naar het adres aangegeven in artikel 1 van deze algemene voorwaarden. In deze laatste twee gevallen verbindt de uitgever zich om een ​​antwoord te geven onder 2 open dagen.

 

Artikel 6. Persoonlijke ruimte

6.1. Creatie van persoonlijke ruimte

Het creëren van een persoonlijke ruimte is een essentiële voorwaarde voor elke volgorde van een gebruiker op de site. Daartoe wordt de gebruiker uitgenodigd om een ​​bepaald aantal persoonlijke informatie te verstrekken. Sommige van deze informatie wordt als essentieel beschouwd voor het creëren van persoonlijke ruimte. De weigering door een surfer om genoemde informatie te verstrekken zal tot gevolg hebben dat het creëren van de persoonlijke ruimte en, overigens, de validatie van de bestelling.

Bij het maken van de persoonlijke ruimte wordt de internetgebruiker uitgenodigd om een ​​wachtwoord te kiezen. Dit wachtwoord vormt de garantie van de vertrouwelijkheid van de informatie in de persoonlijke ruimte. De gebruiker onthoudt daarom van het verzenden of communiceren naar een derde partij. Anders kan de uitgever niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongeautoriseerde toegang tot de persoonlijke ruimte van een gebruiker.

De klant verbindt zich om door te gaan met een regelmatige verificatie van gegevens die hem aangaan en online doorgaan, vanuit zijn persoonlijke ruimte, naar de benodigde updates en aanpassingen.

6.2. Persoonlijke ruimte -inhoud

De persoonlijke ruimte stelt de klant in staat om al zijn bestellingen op de site te raadplegen en te volgen.

De pagina's met betrekking tot persoonlijke ruimtes zijn vrijelijk afdrukbaar door de betreffende accounthouder, maar vormen geen in aanmerking komende bewijs van een rechtbank. Ze hebben alleen een informatieve aard die bedoeld is om een ​​effectief beheer van haar bestellingen door de klant te waarborgen.

De uitgever verbindt zich om alle contractuele elementen op een veilige manier te behouden waarvan het behoud vereist is door de wet of de geldende voorschriften.

6.3. Verwijdering van persoonlijke ruimte

De uitgever behoudt zich het recht voor om het account te verwijderen van elke klant die in strijd is . De genoemde verwijdering zal waarschijnlijk geen fout vormen van de uitgever of schade aan de uitgesloten klant, die geen compensatie kan claimen.

Deze uitsluiting is zonder vooroordeel van de mogelijkheid voor de uitgever om een ​​gerechtelijke procedure tegen de klant uit te voeren, wanneer de feiten gerechtvaardigd zijn.

Artikel 7. Persoonlijke gegevens

Als onderdeel van zijn service zal de uitgever persoonlijke gegevens van zijn klanten moeten verwerken.

7.1. Identiteit van de controller

De manager van de verzameling en gegevens die op de site worden verwerkt, is de uitgever.

7.2. Identiteit van de afgevaardigde van de gegevensbescherming

De afgevaardigde van de gegevensbescherming is: Etienne Deshoulières, 121 Boulevard de Sébastopol 75002 Paris, contact@deshoulieres-avocats.com, 01 77 62 82 03, www.deshoulieres-avocats.com"Altijd zorgen voor een hypertext -link op de URL van onze site

7.3. Verzamelde data

7.3.1. Gegevens verzameld van klanten

Als onderdeel van zijn contractuele relaties moet de uitgever mogelijk informatie van zijn klanten verzamelen en verwerken, namelijk: E -mail, voornaam en achternaam, telefoon, adres, staat, provincie, zip/postcode, stad, contractgeschiedenis.

7.3.2. Doeleinden om persoonlijke gegevens te verzamelen

De gegevens verzameld tijdens de contractuele relatie zijn onderworpen aan geautomatiseerde verwerking met het doel van:

  • contractuele verplichtingen uitvoeren;
  • Neem contact op met klanten;
  • vermijd illegale of illegale activiteiten;
  • de algemene voorwaarden afdwingen;
  • initieel juridische procedures;
  • Controleer de identiteit van klanten;
7.3.3. Wettelijke behandelingsbases

De verzamelde gegevens hebben een wettelijke basis een contractuele relatie.

7.3.4. Gegevensontvangers

De verzamelde gegevens kunnen alleen worden bekeken door de uitgever binnen de limieten die strikt nodig zijn voor de uitvoering van contractuele verplichtingen.

Deze gegevens, hetzij in individuele of geaggregeerde vorm, worden nooit vrij gevisualiseerd door een natuurlijke persoon op de derde partij.

7.3.5. Persoonsgegevensretentieperiode

De verzamelde persoonlijke gegevens worden bewaard in de tijd van de contractuele relatie en in de tijd waarin de verantwoordelijkheid van de uitgever kan worden betrokken. 

Na de bewaarperiode verbindt de uitgever zich ertoe om de gegevens van de betrokken personen permanent te verwijderen zonder een kopie te behouden.

7.3.6. Veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens worden onder veilige omstandigheden bewaard, volgens de huidige manier van de techniek, in overeenstemming met de bepalingen van de algemene voorschriften voor gegevensbescherming en de nationale wetgeving van kracht.

Toegang tot het pand van de uitgever is ook veilig.

7.3.7. Gegevensminimalisatie

De uitgever kan ook alle gegevens verzamelen en verwerken die vrijwillig door haar klanten worden verzonden.

De uitgever leidt zijn klanten zodat het persoonlijke gegevens strikt noodzakelijk biedt voor de uitvoering van contractuele verplichtingen.

De uitgever verbindt zich om alleen de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor zijn professionele activiteiten te bewaren en te verwerken en zal alle ontvangen gegevens die niet nuttig zijn voor haar activiteiten zo snel mogelijk verwijderen.

7.4. Respect voor rechten

De klanten van de uitgever hebben de volgende rechten met betrekking tot hun persoonlijke gegevens, die ze kunnen uitoefenen door te schrijven naar het postadres van de uitgever of door het online contactformulier in te vullen.

7.4.1. Recht op informatie, toegang en communicatie van gegevens

De klanten van de uitgever hebben de mogelijkheid om toegang te krijgen tot persoonlijke gegevens over hen.

Vanwege de verplichting van beveiliging en vertrouwelijkheid bij de verwerking van persoonlijke gegevens, die de verantwoordelijkheid van de uitgever is, worden verzoeken alleen verwerkt als klanten het bewijs van hun identiteit leveren, met name door de productie van een scan van hun geldige identiteitstitel (in het geval van een verzoek van de speciale elektronische vorm) of een fotokopie ondertekend door hun geldige identiteitstitel (in het geval van een schriftelijk verzoek), beide vergezeld van de vermelding "ter ere van de kopie van dit identiteitsdocument het origineel. Gedaan aan ... ", gevolgd door hun handtekening.

Om hen te helpen in hun aanpak, zullen klanten vindenhierEen e -mailmodel ontwikkeld door de CNIL.

7.4.2. Recht op rectificatie, verwijdering en het recht om gegevens te vergeten

De klanten van de uitgever hebben de mogelijkheid om hun persoonlijke gegevens aan te vragen, bij te werken, te vergrendelen, te vergrendelen of te verwijderen, wat kan bewijzen indien nodig onnauwkeurig, onjuist, onvolledig of verouderd.

De klanten van de uitgever kunnen ook algemene en specifieke richtlijnen definiëren met betrekking tot het lot van persoonlijke gegevens na hun overlijden. Indien nodig kunnen de erfgenamen van een overleden persoon rekening houden met de dood van hun geliefde en/of om de nodige updates uit te voeren.

Om hen te helpen in hun aanpak, zullen klanten vinden hierEen e -mailmodel ontwikkeld door de CNIL.

7.4.3. Recht van oppositie tegen gegevensverwerking

De klanten van de uitgever hebben de mogelijkheid om zich te verzetten tegen hun persoonlijke gegevens.

Om hen te helpen in hun aanpak, zullen klanten vinden hierEen e -mailmodel ontwikkeld door de CNIL.

7.4.4. Recht op gegevensportabiliteit

De klanten van de uitgever hebben het recht om de persoonlijke gegevens die ze hebben verstrekt aan de uitgever te ontvangen in een overdraagbaar, open en leesbaar formaat.

7.4.5. Recht om de behandeling te beperken

De klanten van de uitgever hebben het recht om te vragen dat het verwerken van hun persoonlijke gegevens door de uitgever beperkt is. Daarom kunnen hun gegevens alleen worden bewaard en niet langer worden gebruikt door de uitgever.

7.4.6. Antwoordduur

De uitgever verbindt zich om te reageren op een verzoek om toegang, rectificatie of oppositie of een ander aanvullend verzoek om informatie binnen een redelijke tijd die niet meer dan 1 maand na ontvangst van het verzoek kan bedragen.

7.4.7. Klacht bij de bevoegde autoriteit

Als de klanten van de uitgever van mening zijn dat de uitgever niet voldoet aan zijn verplichtingen met betrekking tot zijn persoonlijke gegevens, kunnen zij een klacht of een verzoek naar de bevoegde autoriteit sturen. In Frankrijk is de bevoegde autoriteit de CNIL waarnaar zij een verzoek kunnen sturenhier.

7.5. Overdracht van verzamelde gegevens

7.5.1. Overdracht naar partners

De uitgever heeft geautoriseerde providers gebruikt om de verzameling en verwerking van klantgegevens te vergemakkelijken. Deze providers kunnen zich buiten de Europese Unie bevinden.

De uitgever heeft eerder de implementatie door haar aanbieders van adequate garanties en naleving van strikte vertrouwelijkheids-, gebruiks- en gegevensbeschermingsvoorwaarden, bijvoorbeeld via het UUN Privacy Shield, verzekerd.

De uitgever roept de volgende onderaannemers op:

 

Partner Kwaliteit Ontvanger land Behandeling uitgevoerd Garanties

 

7.5.2. Overdracht op aanvraag of gerechtelijke beslissing

Klanten zijn het er ook mee eens dat de uitgever de gegevens aan een persoon communiceert over de aanvraag van een staatsinstantie of door gerechtelijke beslissing.

7.5.3. Overdracht als onderdeel van een fusie of overname

Als de uitgever betrokken is bij een fusie, een verkoop van activa, een financieringsoperatie, een liquidatie of faillissement of in een overname van alle of een deel van haar activiteit door een ander bedrijf, worden klanten toestemming gegeven met de verzamelde gegevens door de uitgever aan dit Bedrijf en dat dit bedrijf de verwerking van persoonlijke gegevens beheert waarnaar wordt verwezen in deze algemene servicevoorwaarden in plaats van de uitgever.

Artikel 8. Intellectuele propriete

8.1. Wettelijke bescherming van site -inhoud

Site -inhoud kan worden beschermd door auteursrechten- en databasewet. Elke vertegenwoordiging, reproductie, vertaling, aanpassing of transformatie, integraal of gedeeltelijk, illegaal uitgevoerd en zonder de toestemming van de uitgever of zijn begunstigden of begunstigden vormt een schending van boeken I en III van de intellectuele eigendomscode en zal waarschijnlijk aanleiding geven naar gerechtelijke procedures voor namaak.

8.2. Contractuele bescherming van site -inhoud

De internetgebruiker verbindt contractueel naar de uitgever om de inhoud van de site, ongeacht of ze door een intellectueel eigendomsrecht worden beschermd, op geen enkele manier te gebruiken, te reproduceren of te vertegenwoordigen. of een browser. Dit verbod is niet van toepassing op het indexeren van robots met als enig doel de inhoud van de site te scannen op indexeringsdoeleinden.

8.3. Bescherming van algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van de site, geschreven door het advocatenkantoor van Deshoulières Associés (www.deshoulieres-avocats.com), worden beschermd door handelsrecht. Elke reproductie, integraal of gedeeltelijk, uitgevoerd zonder de toestemming van bijbehorende advocaten zal waarschijnlijk aanleiding geven tot gerechtelijke procedures voor parasitisme.

Artikel 9. Laatste bepalingen

9.1. Toepasselijk goed

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de toepassing van de Franse wetgeving.

9.2. Veranderingen in deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden kunnen op elk moment door de uitgever worden gewijzigd. De algemene voorwaarden die op de klant van toepassing zijn, zijn die van kracht op de dag van hun bestelling of de verbinding met deze site, elke nieuwe verbinding met de persoonlijke ruimte die acceptatie neemt indien nodig nieuwe algemene voorwaarden.

9.3. Geschillen

Volgens de verordening N ° 2015-1033 van 20 augustus 2015, zullen alle geschillen die zich kunnen voordoen binnen het kader van de uitvoering van deze algemene voorwaarden en waarvan de oplossing niet priorbaar had kunnen worden gevonden tussen de partijen tussen de partijen moeten worden voorgelegd aan Medidys:www.medicalys.fr.

Bovendien wordt de klant op de hoogte gebracht van het bestaan ​​van het online geschillenbeslechtingsplatform, toegankelijk voor het volgende URL -adres: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

Elk geschil met betrekking tot dit contract of met betrekking tot IT zal worden bepaald door arbitrage in overeenstemming met de regulering van het Digital Arbitration and Mediation Institute: www.fast-arbiter.com.

9.4. Vol

De nietigheid van een van de clausules van dit contract zal niet resulteren in de nietigheid van de andere clausules van het contract of het contract als geheel, wat hun volledige effect zal behouden en gedragen. In een dergelijke hypothese zullen de partijen de bepaling moeten vervangen die is geannuleerd door een geldige bepaling die overeenkomt met de geest en het object van de huidige bepaling.

9.5. Het niet innemen

De afwezigheid van een oefening door de uitgever van de door deze erkende rechten kan op geen enkele manier worden geïnterpreteerd als een vrijstelling om de genoemde rechten te beweren.

9.6. Telefoononderzoek

De klant wordt geïnformeerd dat hij de mogelijkheid heeft om zich te registreren op de lijst van oppositie tegen onderzoek op het adres http://www.bloctel.gouv.fr/

9.7. Talen van deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden worden in het Frans aangeboden.

9.8. Beledigende clausules

De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op naleving van de noodzaak van de consumentencode met betrekking tot misbruikclausules in contracten die zijn gesloten tussen een professional en een consument.