Pools of Jam

Laatste update uitgevoerd op 01/19/2021.

PREAMBULE

Dit privacybeleid informeert u over de manier waarop Modestad Gebruik en bescherm de informatie die u ons verzendt wanneer u deze site toegankelijk maakt vanaf de volgende URL: www.toxik3.com (hierna de "site").

Houd er rekening mee dat dit privacybeleid waarschijnlijk op elk moment zal worden gewijzigd of aangevuld Modestad, met name met het oog op het naleven van een wettelijke of technologische ontwikkeling. In een dergelijk geval zal de datum van de update duidelijk bovenaan dit beleid worden geïdentificeerd. Deze wijzigingen betrekken de gebruiker zodra hij op de hoogte is gebracht van het bijgewerkte privacybeleid en hebben het geaccepteerd.

Artikel 1. Partijen

Dit privacybeleid is van toepassing tussen De redacteur van de site, hieronder "De uitgever", En iedereen die verbinding maakt met de site, hieronder"de gebruiker ».

Artikel 2. Definities

« Site -inhoud " : Elementen van welke aard dan ook gepubliceerd op de site, of niet beschermd door een intellectueel eigendomsrecht, zoals teksten, afbeeldingen, ontwerpen, presentaties, video's, diagrammen, structuren, databases of software.

« Editor » : Modestad, Sarl genomen als site -editor.

"Gebruiker" : Iedereen die verbinding maakt met de site.

"Site": Url toegankelijke website www.toxik3.com, evenals subsites, spiegelplaatsen, portals en URL-variaties erin.

Artikel 3. Toepassingsveld

Dit privacybeleid is van toepassing op elke gebruiker. Klik op "Ik accepteer" bij het registreren op de site, neemt uw volledige acceptatie van deze weg. Evenzo klik op "Ik accepteer" in de informatiebanner met betrekking tot cookies die op de site worden weergegeven, neemt uw bevestiging van deze acceptatie, terwijl u de cookies kunt personaliseren die op u worden toegepast. Je erkent in hetzelfde feit dat je ze volledig hebt geleerd en accepteert zonder beperking.

De gebruiker erkent het bewijs van de automatische opnamesystemen van de redacteur en, behalve dat hij tegengesteld is, doet hij afstand van hen om ze uit te dagen in het geval van een geschil.

Acceptatie van dit privacybeleid veronderstelt van gebruikers van gebruikers dat ze de wettelijke capaciteit genieten die hiervoor nodig is of dat ze minstens 16 jaar oud zijn, of niet falen dat ze de autorisatie van een tutor of een curator hebben als ze niet in staat zijn, van hun wettelijke vertegenwoordiger als ze jonger zijn dan 16, of zelfs zij een mandaat hebben als ze handelen namens een rechtspersoon.

Artikel 4. Persoonlijke gegevens

In overeenstemming met de algemene voorschriften voor gegevensbescherming (AVG) die op 14 april 2016 door het Europees Parlement zijn aangenomen en de Nationale Wetgeving die van kracht is, biedt de uitgever u de volgende informatie:

4.1. Identiteit van de controller

De manager van de verzameling en gegevens die op de site zijn verwerkt, is Modestad, Sarl, wiens hoofdkantoor is gevestigd 36 Rue Diderot 491786174.

4.2. Gegevensverzameling door de uitgever

4.2.1. Verzamelde data
4.2.1.1 Gegevens verzameld tijdens navigatie op de site

Wanneer u op de site bladert, stemt u in met de uitgever om de relaterende informatie te verzamelen: naar de inhoud die u raadpleegt en waarop u klikt; naar demografische gegevens; naar het gebruikte apparaat en de softwareomgeving; naar uw locatie; naar uw verbindingsgegevens (tijdschema's, IP -adres, enz.).

4.2.1.2. Gegevens verzameld bij gebruik van het contactformulier of het contact -e -mailadres

Het gebruik van het contactformulier of het contact-e-mailadres door de gebruiker houdt in dat de uitgever de volgende persoonsgegevens verzamelt: achternaam, voornaam, e-mailadres *, telefoonnummer.

De persoonsgegevens gevolgd door een sterretje zijn verplicht voor het gebruik van het contactformulier. Gebruikers die niet de informatie willen verstrekken die nodig is om het contactformulier te gebruiken, kunnen geen bericht rechtstreeks vanaf de Site naar de uitgever sturen.

4.2.1.3. GEGEVENS VERZAMELD TIJDENS DE REGISTRATIE OP DE SITE

Het gebruik van het registratieformulier door de gebruiker houdt in dat de uitgever de volgende persoonsgegevens verzamelt: achternaam*, voornaam*, postadres *, e-mailadres*, geboortedatum, telefoonnummer.

Persoonsgegevens gevolgd door een sterretje zijn verplicht voor registratie op de Site. Gebruikers die niet de informatie willen verstrekken die nodig is om het registratieformulier te gebruiken, kunnen zich niet rechtstreeks vanaf de Site registreren.

4.2.1.4. GEGEVENS VERZAMELD BIJ HET GEBRUIK VAN HET NIEUWSBRIEF FORMULIER

In het kader van het gebruik van het formulier voor de nieuwsbrief moet de uitgever mogelijk uw e-mailadres verzamelen en verwerken.

4.2.2. DOELEINDEN VAN HET VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

De tijdens de navigatie verzamelde gegevens worden geautomatiseerd verwerkt ten behoeve van: :

 • Controleer de identiteit van mensen ;
 • De veiligheid van diensten waarborgen en verbeteren ;
 • Ontwikkelen, exploiteren, verbeteren, aanbieden en beheren van de Site ;
 • Contextualiseren en verbeteren van de gebruikerservaring ;
 • Adresgegevens en contactpersonen, ook per e-mail ;
 • Gerichte reclame-inhoud ;
 • Vermijd illegale of illegale activiteiten ;
 • De voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Site te handhaven.

De gegevens die bij het gebruik van het contactformulier of het e-mailadres van de contactpersoon worden verzameld, worden geautomatiseerd verwerkt ten behoeve van: :

 • Controleer de identiteit van mensen ;
 • De veiligheid van diensten waarborgen en verbeteren ;
 • Contextualiseren en verbeteren van de gebruikerservaring ;
 • Adresgegevens en contactpersonen, ook per e-mail ;
 • Gerichte reclame-inhoud ;
 • Vermijd illegale of illegale activiteiten.

De gegevens die tijdens de registratie worden verzameld, worden geautomatiseerd verwerkt ten behoeve van: :

 • Nakoming van de contractuele verplichtingen ;
 • Controleer de identiteit van mensen ;
 • De veiligheid van diensten waarborgen en verbeteren ;
 • Ontwikkelen, exploiteren, verbeteren, aanbieden en beheren van de Site ;
 • Contextualiseren en verbeteren van de gebruikerservaring ;
 • Adresgegevens en contactpersonen, ook per e-mail ;
 • Vermijd illegale of illegale activiteiten ;
 • De voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Site te handhaven.

De gegevens die tijdens het gebruik van het nieuwsbriefformulier worden verzameld, worden geautomatiseerd verwerkt ten behoeve van: :

 • nieuwsbrieven versturen naar de gebruiker.
4.2.3. RECHTSGRONDEN VAN DE VERWERKING

De wettelijke basis voor de gegevens die tijdens de navigatie worden verzameld, is het legitieme belang van de uitgever, namelijk om een analyse van het gedrag op de Site uit te voeren en om een betere beveiliging en werking van de Site te verkrijgen. Sommige van deze gegevens, zoals die welke voortvloeien uit de implementatie van bepaalde cookies, kunnen de toestemming van individuen hebben als wettelijke basis.

De wettelijke basis voor de gegevens die worden verzameld bij het gebruik van het contactformulier of het gebruik van het e-mailadres van de contactpersoon is de toestemming van de betrokkenen.

De wettelijke basis voor de gegevens die tijdens de registratie worden verzameld, is een contractuele relatie.

De gegevens verzameld bij het gebruik van het nieuwsbriefformulier zijn de toestemming van de betrokken personen.

4.2.4. Gegevensontvangers

De verzamelde gegevens kunnen alleen worden bekeken door leden van het redactiebeheer, door het personeel dat verantwoordelijk is voor het opstellen van uw bestelling en door het personeel dat verantwoordelijk is voor het beheer van de site, en worden nooit vrij gevisualiseerd door een lager persoon.

4.2.5. Persoonsgegevensretentieperiode

Persoonlijke gegevens die tijdens de navigatie worden verzameld, worden voor een redelijke tijd bewaard die nodig is voor de juiste toediening van de site en voor maximaal 12 maanden, of tot de terugtrekking van de toestemming van de betrokken personen.

Persoonlijke gegevens verzameld bij het gebruik van het contactformulier of bij het verzenden naar het contact -e -mailadres worden bewaard voor een redelijke tijd die nodig is voor het juiste beheer van het verzoek van de gebruiker en voor maximaal 12 maanden.

De gegevens die tijdens de registratie worden verzameld, worden bewaard tijdens de duur van de contractuele relatie tussen de uitgever en de gebruiker.

De verzamelde gegevens bij het gebruik van het nieuwsbriefformulier worden bewaard totdat de toestemming van de betrokken personen.

Aan het einde van elk van deze deadlines zal de uitgever deze gegevens archiveren en de tijd bewaren waarin zijn verantwoordelijkheid kan worden ondervraagd.

Na deze retentieperiode heeft de uitgever zich permanent de gegevens van de betrokken personen verwijderd.

4.2.6. Veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens worden onder veilige omstandigheden bewaard, volgens de huidige manier van de techniek, in overeenstemming met de bepalingen van de algemene voorschriften voor gegevensbescherming en de nationale wetgeving van kracht.

4.2.7. Minimalisatie van persoonlijke gegevens

De uitgever kan ook alle gegevens die vrijwillig door een gebruiker worden verzonden, verzamelen en verwerken, met name via het vrije veld van het contactformulier.

De uitgever begeleidt gebruikers zoveel mogelijk bij het verstrekken van onnodige of overbodige persoonlijke gegevens.

De uitgever verbindt zich om alleen de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor zijn activiteiten te bewaren en te verwerken en zal alle ontvangen gegevens die niet zo snel mogelijk worden ontvangen, verwijderen.

4.3. Respect voor rechten

U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, die u kunt uitoefenen door te schrijven naar ons postadres of door een e -mail naar het volgende adres te sturen: shop@toxik3.com.

4.3.1. Recht op informatie, toegang en communicatie van gegevens

U hebt de mogelijkheid om toegang te krijgen tot de persoonlijke gegevens die u aangaan.

Vanwege de verplichting van beveiliging en vertrouwelijkheid bij de verwerking van persoonlijke gegevens, die de verantwoordelijkheid van de uitgever is, wordt uw verzoek alleen verwerkt als u het bewijs van uw identiteit levert, met name door de productie van een scan van uw geldige identiteitstitel ( In het geval van een e -mailverzoek) of een ondertekende fotokopie van uw geldige identiteitstitel (in het geval van een schriftelijk verzoek), beide vergezeld door de vermelding "Ik probeer er een ere van dat het exemplaar van dit identiteitsdocument overeenkomt met het origineel . Gedaan aan ... ", gevolgd door je handtekening.

Om u te helpen bij uw aanpak, zult u het vinden hierEen e -mailmodel ontwikkeld door de CNIL.

4.3.2. Recht op rectificatie, verwijdering en het recht om gegevens te vergeten

U hebt de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens aan te vragen, bij te werken, te vergrendelen of zelfs te wissen, wat kan bewijzen dat het mogelijk is.

U kunt ook algemene en specifieke richtlijnen definiëren met betrekking tot het lot van persoonlijke gegevens na uw overlijden. Indien nodig kunnen de erfgenamen van een overleden persoon rekening houden met de dood van hun geliefde en/of om de nodige updates uit te voeren.

Om u te helpen bij uw aanpak, zult u het vinden hierEen e -mailmodel ontwikkeld door de CNIL.

4.3.3. Recht van oppositie tegen gegevensverwerking

U kunt zich verzetten tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens.

Om dit te doen, moet u een e -mail naar het volgende adres sturen: shop@toxik3.com. In deze e -mail moet u de gegevens opgeven die u wilt verwijderen, evenals de redenen om dit verzoek te rechtvaardigen, behalve in gevallen van commerciële prospectie.

4.3.4. Recht op gegevensportabiliteit

U hebt het recht om de persoonlijke gegevens te ontvangen die u ons hebt verstrekt in een overdraagbaar, open en leesbaar formaat.

4.3.5. Recht om de behandeling te beperken

U hebt het recht om te vragen dat het verwerken van uw persoonlijke gegevens door de uitgever beperkt is. Uw gegevens kunnen dus alleen worden bewaard en niet langer worden gebruikt door de uitgever.

4.3.6. Intrekking van toestemming

Uw toestemming is essentieel voor het verwerken van uw gegevens door de uitgever. U kunt het echter op elk gewenst moment verwijderen. Deze intrekking leidt tot het verwijderen van persoonlijke gegevens over u.

Services die de verwerking van uw gegevens door de uitgever vereisen, zijn niet langer toegankelijk.

4.3.7. Antwoordduur

De uitgever verbindt zich om te reageren op uw verzoek om toegang, rectificatie of oppositie of een ander aanvullend verzoek om informatie binnen een redelijke tijd die niet meer dan 1 maand na ontvangst van uw verzoek kan bedragen.

4.3.8. Klacht bij de bevoegde autoriteit

Als u bedenkt dat de uitgever niet voldoet aan zijn verplichtingen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, kunt u een klacht of een verzoek naar de bevoegde autoriteit sturen. In Frankrijk is de bevoegde autoriteit de CNIL waarnaar u een verzoek kunt sturen hier.

4.4. Overdracht van verzamelde gegevens

4.4.1. Overdracht naar partners

De uitgever informeert u dat we een beroep doen op providers die bevoegd zijn om de verzameling en verwerking van de gegevens die u ons heeft gecommuniceerd te vergemakkelijken. Deze providers kunnen zich buiten de Europese Unie bevinden en hebben gegevens op de site verzameld.

De uitgever heeft eerder de implementatie van haar aanbieders van adequate garanties en naleving van strikte vertrouwelijkheid, gebruik en gegevensbeschermingsvoorwaarden, bijvoorbeeld via de privacy van de Verenigde Staten, verzekerd.

De gebruiker stemt in met de gegevens die door de uitgever worden verzameld aan zijn partners en het onderwerp van verwerking door deze partners binnen het kader van de diensten van de derde partij, namelijk:

Geen enkele partner bekend voor het moment.

4.4.2. Overdracht op aanvraag of gerechtelijke beslissing

De gebruiker stemt ook in dat de uitgever de gegevens aan elke persoon communiceert, over de aanvraag van een staatsinstantie of door gerechtelijke beslissing.

4.4.3. Overdracht als onderdeel van een fusie of overname

Als de uitgever betrokken is bij een fusie, een verkoop van activa, een financieringsoperatie, een liquidatie of faillissement of in een overname van alle of een deel van haar activiteit door een ander bedrijf, wordt de gebruiker instemt met de verzamelde gegevens door de uitgever aan Dit bedrijf en dat dit bedrijf de verwerking van persoonlijke gegevens beheert waarnaar wordt verwezen in dit privacybeleid in plaats van de uitgever.

Artikel 5. Beleid met betrekking tot tracers/cookies

Tijdens uw eerste verbinding met de website van de uitgever wordt u op de hoogte gebracht door een banner onderaan uw scherm dat informatie met betrekking tot uw navigatie waarschijnlijk wordt opgeslagen in bestanden met de naam "cookies". Ons beleid om cookies te gebruiken, stelt u in staat om de bepalingen die we implementeren beter te begrijpen in termen van navigatie op onze site. Ze informeert u met name over alle cookies die op onze site aanwezig zijn, hun doel, en geeft u de procedure om ze te configureren.

5.1. Gebruik van tracers/koekjes

De uitgever van deze site kan een cookie en andere tracer uitvoeren op de harde schijf van uw terminal (computer, tablet, mobiel, enz.) Om u vloeistof en optimale navigatie op onze website te garanderen.

"Cookies" (of getuigen van de verbinding) zijn kleine tekstbestanden met beperkte grootte waarmee we uw computer, tablet of mobiel kunnen herkennen om de services die we aanbieden te personaliseren.

Om u beter te informeren over de informatie die cookies identificeren, vindt u hieronder een tabel met de verschillende soorten cookies die waarschijnlijk worden gebruikt op de website van de uitgever, hun naam, hun doel en hun houdbaarheid.

5.2. Truries 'doeleinden

Met behulp van de informatie in de gebruikte tracers en cookies kan de redacteur de aanwezigheid en het gebruik van de site analyseren en, indien nodig, navigatie vergemakkelijken en verbeteren, prospectieactiviteiten uitvoeren, commerciële statistieken ontwikkelen of gerichte advertenties weergeven.

5.3. Gebruikte tracers

 

Partner Behandelingsdoel Partneromstandigheden
Shopify Toegang tot beveiligde gebieden, management van navigatiegeschiedenis https://www.shopify.com/legal/cookies

 

 

5.4. Configuratie van uw voorkeuren op cookies

Tijdens uw eerste verbinding met de website van de uitgever verschijnt een banner kort informatie met betrekking tot de aanbetaling van cookies en soortgelijke technologieën onderaan uw scherm. Met deze banner kunt u een keuze maken met betrekking tot de cookies die u accepteert of de aanbetaling op uw terminal weigert. U wordt geacht uw overeenkomst te hebben gegeven aan de storting van cookies door te klikken op het pictogram "Ik accepteer", hetzij op een wereldwijde manier of op een geïndividualiseerde manier. Omgekeerd wordt u geacht de storting van cookies te hebben geweigerd door op het pictogram "Ik weiger" te klikken, nogmaals, deze keuze zal zich kunnen verhouden tot alle cookies, of alleen met sommige van hen. Bij gebrek aan keuze wordt u geacht de afzetting van cookies te hebben geweigerd. Uw beslissing wordt gedurende 6 maanden vastgelegd en kan op elk gewenst moment worden gewijzigd.

5.4.1 Cookies vrijgesteld van toestemming

In overeenstemming met de aanbevelingen van de Nationale Commissie voor gegevensbescherming (CNIL), zijn bepaalde cookies vrijgesteld van de voorafgaande verzameling van uw toestemming voor zover deze strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website of hebben het exclusieve doel om communicatie toe te staan ​​of te faciliteren elektronische middelen. Deze omvatten cookies van sessie, authenticatie, load balancing -sessie en personalisatiekoekjes van uw interface. Deze cookies zijn volledig onderworpen aan dit beleid voor zover ze worden uitgegeven en beheerd door de uitgever.

5.4.2 Cookies die de eerdere verzameling van uw toestemming vereisen

Deze vereiste betreft cookies uitgegeven door derden en die zijn gekwalificeerd als "persistent" voor zover ze in uw terminal blijven tot hun wissen of vervaldatum.

Aangezien dergelijke cookies door derden worden uitgegeven, zijn het gebruik en de storting ervan onderworpen aan hun eigen privacybeleid. Facebook Facebook Instagram deze cookiefamilie omvat cookies voor het meten van het publiek, advertentiecookies en cookies voor het delen van sociale netwerken (zoals Facebook, Twitter, Youtube en Instagram).

Audience measurement cookies stellen statistieken op met betrekking tot de aanwezigheid en het gebruik van verschillende elementen van de Site (zoals de inhoud / pagina ' s die u hebt bezocht). Deze gegevens dragen bij aan de verbetering van de ergonomie van de website van de uitgever.

5.5. MAXIMALE HOUDBAARHEID VAN VERKLIKSTOFFEN

De trackers zijn bedoeld om gedurende een periode van maximaal 12 maanden op de computer van de gebruiker te worden opgeslagen. Deze gegevens worden volgens de huidige technische middelen in veilige omstandigheden opgeslagen, in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de geldende nationale wetgeving.

5.6. VERZET TEGEN HET GEBRUIK VAN VERKLIKSTOFFEN

5.6.1. RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN HET GEBRUIK VAN VERKLIKSTOFFEN

U kunt het storten van cookies te allen tijde accepteren of weigeren.

De gebruiker kan het gebruik van trackers verwijderen of uitschakelen wanneer hij maar wil door de instellingen van zijn browser aan te passen. Het is mogelijk om de Site te raadplegen zonder trackers. Sommige extra functies van de Site kunnen echter niet werken als de gebruiker het gebruik van trackers heeft uitgeschakeld, zoals het automatisch aanvullen van formulieren of navigatie-indicatoren.

5.6.2. INSTELLING

Voor meer informatie over de tools voor het controleren van cookies, kunt u raadplegen hier de speciale pagina op de Cnil website.

5.6.2.1. BROWSERINSTELLING

Elke internetbrowser biedt zijn eigen instellingen voor cookiebeheer. De gebruiker kan zijn browsersoftware zo configureren dat cookies systematisch of afhankelijk van de uitgever worden geweigerd. De gebruiker kan zijn browsersoftware ook zo configureren dat zijn aanvaarding of weigering van cookies hem van tijd tot tijd wordt aangeboden, voordat een cookie waarschijnlijk op zijn terminal wordt opgeslagen.

Voor het beheer van cookies en Gebruikerskeuzes is de configuratie van elke browser anders. Het wordt beschreven in het help-menu van de browser, waarmee u kunt weten hoe u uw cookie-voorkeuren kunt wijzigen :

5.6.2.2. INSTELLINGEN DOOR MIDDEL VAN ADD-ONS

De gebruiker kan ook verwijderen of zich verzetten tegen de installatie van cookies op zijn computer door het installeren van een extensie in zijn browser, zoals Ghostery, om te downloaden hier

Artikel 6. INTELLECTUELE EIGENDOM

6.1. RECHTSBESCHERMING VAN DE INHOUD VAN DE WEBSITE

De inhoud van de Site kan worden beschermd door het auteursrecht en de database wetgeving. Elke voorstelling, reproductie, vertaling, aanpassing of transformatie, geheel of gedeeltelijk, die illegaal en zonder de toestemming van de uitgever of zijn rechtsopvolgers of rechtverkrijgenden wordt uitgevoerd, vormt een schending van de boeken I en III van het wetboek van intellectuele eigendom en kan aanleiding geven tot gerechtelijke procedures wegens inbreuk.

6.2. CONTRACTUELE BESCHERMING VAN DE INHOUD VAN DE WEBSITE

De gebruiker verbindt zich er contractueel toe om de inhoud van de Site, ongeacht of deze beschermd is door een intellectueel eigendomsrecht, op geen enkele wijze te gebruiken, te reproduceren of te vertegenwoordigen voor een ander doel dan het lezen ervan door een robot of een browser. Dit verbod is niet van toepassing op indexeringsrobots die uitsluitend tot doel hebben de inhoud van de Site te scannen voor indexeringsdoeleinden.

Artikel 7. DEFINITIEVE BEPALINGEN

7.1. WIJZIGEN

Dit Privacybeleid kan op elk moment door de uitgever worden gewijzigd. De voorwaarden die van toepassing zijn op de Gebruiker zijn die welke van kracht zijn bij het verbinden met de Site. Belangrijke wijzigingen in dit Privacybeleid worden gemeld bij de eerste aanmelding van de gebruiker na de inwerkingtreding ervan. Dit nieuwe privacybeleid zal dan het onderwerp moeten zijn van een nieuwe acceptatie.

7.2. GEHEEL

De nietigheid van een van de clausules van deze Overeenkomst zal niet leiden tot de nietigheid van de andere clausules van de overeenkomst of de Overeenkomst als geheel, die hun volle werking en reikwijdte behouden. Partijen zullen in dat geval, voor zover mogelijk, de geannuleerde bepaling vervangen door een geldige bepaling die overeenstemt met de geest en het doel van het onderhavige.

7.3. NIET-ONTHEFFING

Het ontbreken van uitoefening door de uitgever van de hem hierin verleende rechten kan in geen geval worden uitgelegd als een afstand tot het doen gelden van genoemde rechten.

7.4. TAAL

De huidige voorwaarden worden in het Frans voorgesteld.

7.5. ONEERLIJKE BEDINGEN

De bepalingen van deze voorwaarden zijn van toepassing onder voorbehoud van naleving van de dwingende bepalingen van het Consumentenwetboek betreffende oneerlijke bedingen in overeenkomsten tussen een beroepsbeoefenaar en een consument.

Artikel 8. GESCHIL

8.1. TOEPASSELIJK RECHT

Dit Privacybeleid is onderworpen aan de toepassing van de Franse wetgeving en Europese regelgeving, in het bijzonder de Europese Verordening Gegevensbescherming.

8.2. GESCHIL

Ingevolge beschikking n ° 2015-1033 van 20 augustus 2015 dienen alle geschillen die mochten ontstaan in verband met de uitvoering van deze Algemene Voorwaarden en waarvan de oplossing niet vooraf in der minne tussen partijen kon worden gevonden, te worden voorgelegd aan Medicines.

8.3. ARBITRAGE

Elk geschil met betrekking tot of in verband met deze Overeenkomst zal worden opgelost door arbitrage in overeenstemming met de regels FastArbitre van het digitale Instituut voor arbitrage en bemiddeling.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

van toepassing vanaf de 01/19/2021

Artikel 1. DEEL

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing tussen Mode-Stad, LLC ' s, aandelenkapitaal : 150000 € , geregistreerd bij de RCS van Puppet in Frankrijk de 09/11/2006, Onder het nummer 491786174, hoofdkantoor : Diderotstraat 36, Frankrijk, telefoon : +33148337720, mail : shop@toxik3.com, n ° van intracommunautaire btw : FR77491786174, hierna " de uitgever "en elke natuurlijke of rechtspersoon, privaatrecht of publiekrecht, geregistreerd op de Site om een Product te kopen, hierna"de klant".

 

Artikel 2. DEFINITIE

« Klant": elke natuurlijke of rechtspersoon, privaatrecht of publiekrecht, geregistreerd op de Site.

« Inhoud van de Site " : elementen van welke aard dan ook die op de Site worden gepubliceerd, al dan niet beschermd door een intellectueel eigendomsrecht, zoals teksten, afbeeldingen, ontwerpen, presentaties, video ' s, diagrammen, structuren, databases of software.

« uitgever » : Mode-Stad, LLC ' s genomen in zijn hoedanigheid van redacteur van de Site.

« Internetgebruiker": elke natuurlijke of rechtspersoon, privaatrecht of publiekrecht die verbinding maakt met de Site.

« Product": eigendom van welke aard dan ook verkocht op de Site door de uitgever aan klanten.

« Site": website toegankelijk op de URL www.toxik3.com, evenals verwante subsites, mirror sites, portals en URL variaties.

Artikel 3. TOEPASSINGSGEBIED

De Site is gratis en open toegang voor elke internetgebruiker. Surfen op de Site impliceert de aanvaarding door elke internetgebruiker van deze algemene voorwaarden. De eenvoudige verbinding met de Site, op welke wijze dan ook, in het bijzonder via een robot of een browser, impliceert volledige en volledige aanvaarding van deze algemene voorwaarden. Wanneer u zich registreert op de Site, wordt deze acceptatie bevestigd door het bijbehorende vakje aan te vinken.

De internetgebruiker erkent dat hij er volledig van op de hoogte is en aanvaardt ze zonder beperking.

Het aanvinken van het hiervoor genoemde vakje wordt geacht dezelfde waarde te hebben als een handgeschreven handtekening van de kant van de internetgebruiker. De internetgebruiker erkent de bewijskracht van de automatische registratiesystemen van de uitgever en, behalve dat hij het tegendeel kan bewijzen, ziet hij ervan af deze te betwisten in geval van een geschil.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relaties tussen partijen met uitsluiting van alle andere voorwaarden, in het bijzonder die van de internetgebruiker.

De aanvaarding van deze algemene voorwaarden veronderstelt van de kant van internetgebruikers dat zij daartoe de nodige rechtsbevoegdheid hebben, of bij gebreke daarvan de toestemming hebben van een voogd of curator indien zij daartoe niet in staat zijn, hun wettelijke vertegenwoordiger indien zij minderjarig zijn, of dat zij een mandaat hebben indien zij namens een rechtspersoon handelen.

Artikel 4. DOEL VAN DE SITE

Het doel van de Site is de verkoop van producten aan klanten.

Artikel 5. KLANTENSERVICE

De klantenservice van de Site is toegankelijk vanaf Maandag de Vrijdag van 09:00 naar 18:00 naar het volgende niet-premium-tarief telefoonnummer : +33 148 337720, per e-mail naar : shop@toxik3.com of per post naar het adres vermeld in artikel 1 van deze algemene voorwaarden. In de laatste twee gevallen verbindt de uitgever zich ertoe een antwoord te geven op 2 werkdagen.

 

Artikel 6. PERSOONLIJKE RUIMTE

6.1. CREATIE VAN DE PERSOONLIJKE RUIMTE

Het creëren van een persoonlijke ruimte is een essentiële voorwaarde voor elke bestelling van een internetgebruiker op de Site. Daartoe zal de internetgebruiker worden gevraagd om een bepaalde hoeveelheid persoonlijke informatie te verstrekken. Een deel van deze informatie wordt essentieel geacht voor het creëren van de persoonlijke ruimte. De weigering van een internetgebruiker om deze informatie te verstrekken, heeft tot gevolg dat het ontstaan van de persoonlijke ruimte en, overigens, de validatie van de bestelling worden verhinderd.

Bij het maken van de persoonlijke ruimte, wordt de gebruiker gevraagd om een wachtwoord te kiezen. Dit wachtwoord is de garantie voor de vertrouwelijkheid van de informatie in het persoonlijke gedeelte. Het is de internetgebruiker daarom verboden deze informatie door te geven aan of door te geven aan derden. Anders kan de uitgever niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongeoorloofde toegang tot de persoonlijke ruimte van een internetgebruiker.

De klant verbindt zich ertoe de hem betreffende gegevens regelmatig te verifiëren en de nodige updates en wijzigingen online uit te voeren vanuit zijn persoonlijke ruimte.

6.2. INHOUD VAN DE PERSOONLIJKE RUIMTE

Het persoonlijke gedeelte stelt de klant in staat om al zijn bestellingen op de Site te raadplegen en op te volgen.

De pagina ' s met betrekking tot persoonlijke ruimten zijn vrij af te drukken door de rekeninghouder in kwestie, maar vormen geen toelaatbaar bewijs door een rechtbank. Zij zijn slechts informatief bedoeld om een effectief beheer van zijn bestellingen door de klant te waarborgen.

De uitgever verbindt zich ertoe alle contractuele elementen op een veilige manier te bewaren, waarvan het behoud vereist is door de geldende wet-of regelgeving.

6.3. VERWIJDERING VAN PERSOONLIJKE RUIMTE

De uitgever behoudt zich het recht voor om het account te verwijderen van elke klant die deze algemene voorwaarden schendt, in het bijzonder wanneer de Klant onjuiste, onvolledige, valse of frauduleuze informatie verstrekt, evenals wanneer de persoonlijke ruimte van een klant gedurende ten minste één jaar inactief is geweest. Deze verwijdering zal niet waarschijnlijk een fout van de uitgever of schade aan de Uitgesloten klant vormen, die niet in staat zal zijn om enige vergoeding voor dit feit te vorderen.

Deze uitsluiting doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor de uitgever om tegen de cliënt een gerechtelijke procedure in te leiden, wanneer de feiten dit rechtvaardigen.

Artikel 7. PERSOONSGEGEVENS

Als onderdeel van zijn dienstverlening is de uitgever verplicht om persoonsgegevens van zijn klanten te verwerken.

7.1. IDENTITEIT VAN DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De verantwoordelijke voor het verzamelen en verwerken van de gegevens op de Site is de uitgever.

7.2. IDENTITEIT VAN DE FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

De functionaris voor gegevensbescherming is: Etienne Deshoulières, 121 boulevard de Sébastopol 75002 Parijs, contact@deshoulieres-avocats.com, 01 77 62 82 03, www.deshoulieres-avocats.com"altijd zorgen voor een hyperlink op de URL van onze site

7.3. VERZAMELDE GEGEVENS

7.3.1. GEGEVENS VERZAMELD VAN KLANTEN

In het kader van zijn contractuele betrekkingen kan de uitgever worden verplicht informatie van zijn klanten te verzamelen en te verwerken, namelijk : E-mail, voor-en achternaam, Telefoon, Adres, Staat, Provincie, Postcode, Plaats, Contractgeschiedenis.

7.3.2. DOELEINDEN VAN HET VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

De gegevens die tijdens de contractuele relatie worden verzameld, worden geautomatiseerd verwerkt ten behoeve van: :

 • nakoming van contractuele verplichtingen ;
 • contacteer klanten ;
 • vermijd illegale of illegale activiteiten ;
 • afdwingen van de Algemene Voorwaarden ;
 • gerechtelijke procedure inleiden ;
 • controleer de identiteit van klanten ;
7.3.3. RECHTSGRONDEN VAN DE VERWERKING

De wettelijke basis voor de verzamelde gegevens is een contractuele relatie.

7.3.4. ONTVANGERS VAN DE GEGEVENS

De verzamelde gegevens kunnen alleen door de uitgever worden geraadpleegd binnen de grenzen die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van contractuele verplichtingen.

Deze gegevens, in individuele of geaggregeerde vorm, worden nooit vrij toegankelijk gemaakt door een derde natuurlijke persoon.

7.3.5. DUUR VAN DE OPSLAG VAN PERSOONSGEGEVENS

De verzamelde persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van de contractuele relatie en voor de tijd waarin de verantwoordelijkheid van de uitgever kan worden ingeschakeld. 

Na de bewaartermijn verbindt de uitgever zich ertoe de gegevens van de betrokkenen permanent te verwijderen zonder een kopie bij te houden.

7.3.6. BEVEILIGING EN VERTROUWELIJKHEID VAN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens worden volgens de huidige technische middelen in veilige omstandigheden opgeslagen, in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de geldende nationale wetgeving.

De toegang tot de gebouwen van de uitgever is ook veilig.

7.3.7. MINIMALISERING VAN GEGEVENS

De uitgever kan ook gegevens verzamelen en verwerken die vrijwillig door zijn klanten worden doorgegeven.

De uitgever geeft zijn klanten opdracht persoonsgegevens te verstrekken die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van contractuele verplichtingen.

De uitgever verbindt zich ertoe uitsluitend de gegevens te bewaren en te verwerken die strikt noodzakelijk zijn voor zijn professionele activiteiten en zal alle ontvangen gegevens die niet nuttig zijn voor zijn activiteiten zo spoedig mogelijk verwijderen.

7.4. EERBIEDIGING VAN RECHTEN

De klanten van de uitgever hebben de volgende rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens, die zij kunnen uitoefenen door te schrijven naar het postadres van de uitgever of door het online contactformulier in te vullen.

7.4.1. RECHT OP INFORMATIE, TOEGANG EN MEDEDELING VAN GEGEVENS

De klanten van de uitgever hebben de mogelijkheid om toegang te krijgen tot hun persoonsgegevens.

Vanwege de verplichting tot veiligheid en vertrouwelijkheid bij de verwerking van persoonsgegevens die op de uitgever rust, worden Verzoeken alleen verwerkt als klanten hun identiteit aantonen, met name door een scan van hun geldig identiteitsbewijs (in geval van een verzoek via het speciale elektronische formulier) of een ondertekende fotokopie van hun geldig identiteitsbewijs (in geval van een schriftelijk verzoek), beide vergezeld van de vermelding "Ik verklaar op erewoord dat de kopie van dit identiteitsbewijs in overeenstemming is met het origineel. Gedaan ... de ...", gevolgd door hun handtekening.

Om hen te helpen in hun proces, zullen klantenhiereen mail template ontwikkeld door de Cnil.

7.4.2. RECHT OP RECTIFICATIE, VERWIJDERING EN RECHT OP VERGETELHEID VAN GEGEVENS

De klanten van de uitgever hebben de mogelijkheid om te verzoeken om rectificatie, bijwerking, blokkering of verwijdering van hun persoonsgegevens die onjuist, onjuist, onvolledig of verouderd kunnen blijken te zijn.

De opdrachtgevers van de uitgever kunnen ook algemene en specifieke richtlijnen vaststellen met betrekking tot het lot van persoonsgegevens na hun overlijden. Indien nodig kunnen de erfgenamen van een overleden persoon eisen rekening te houden met het overlijden van hun geliefde en/of de nodige updates te doen.

Om hen te helpen in hun proces, zullen klanten hiereen mail template ontwikkeld door de Cnil.

7.4.3. RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN GEGEVENSVERWERKING

De klanten van de uitgever hebben de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens.

Om hen te helpen in hun proces, zullen klanten hiereen mail template ontwikkeld door de Cnil.

7.4.4. RECHT OP GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID

De klanten van de uitgever hebben het recht om de persoonsgegevens die zij aan de uitgever hebben verstrekt, in een overdraagbaar, open en leesbaar formaat te ontvangen.

7.4.5. RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING

De klanten van de uitgever hebben het recht om te verzoeken dat de verwerking van hun persoonsgegevens door de uitgever wordt beperkt. Hun gegevens kunnen dus alleen door de uitgever worden bewaard en niet meer worden gebruikt.

7.4.6. RESPONSTIJD

De uitgever verbindt zich ertoe om te reageren op elk verzoek om toegang, rectificatie of verzet of elk ander aanvullend verzoek om informatie binnen een redelijke termijn die niet langer mag zijn dan 1 maand na ontvangst van het verzoek.

7.4.7. KLACHT BIJ DE BEVOEGDE AUTORITEIT

Als de klanten van de uitgever van mening zijn dat de uitgever zijn verplichtingen met betrekking tot zijn persoonsgegevens niet nakomt, kunnen zij een klacht of verzoek indienen bij de bevoegde autoriteit. In Frankrijk is de bevoegde autoriteit de Cnil waaraan zij een verzoek kunnen richten.hier.

7.5. OVERDRACHT VAN VERZAMELDE GEGEVENS

7.5.1. OVERDRACHT AAN PARTNERS

De uitgever maakt gebruik van geautoriseerde dienstverleners om het verzamelen en verwerken van de gegevens van zijn klanten te vergemakkelijken. Deze dienstverleners kunnen zich buiten de Europese Unie bevinden.

De uitgever heeft er eerder voor gezorgd dat zijn serviceproviders adequate garanties bieden en voldoen aan strikte voorwaarden met betrekking tot vertrouwelijkheid, gebruik en gegevensbescherming, bijvoorbeeld via het US Privacy Shield.

De uitgever maakt gebruik van de volgende onderaannemers :

 

Partner Kwaliteit Begunstigd land Uitgevoerde behandeling Garanderen

 

7.5.2. OVERDRACHT OP VORDERING OF RECHTERLIJKE BESLISSING

De klanten stemmen er ook mee in dat de uitgever de verzamelde gegevens aan een persoon meedeelt, op verzoek van een overheidsinstantie of bij rechterlijke beslissing.

7.5.3. OVERDRACHT IN VERBAND MET EEN FUSIE OF OVERNAME

Indien de uitgever betrokken is bij een fusie, een verkoop van activa, een financieringsoperatie, een liquidatie of faillissement of bij de verwerving van alle of een deel van zijn activiteiten door een ander bedrijf, stemmen de klanten ermee in dat de verzamelde gegevens door de uitgever aan dit bedrijf worden doorgegeven en dat dit bedrijf de verwerking van persoonsgegevens zoals bedoeld in deze Algemene Voorwaarden uitvoert in plaats van de uitgever.

Artikel 8. INTELLECTUELE EIGENDOM

8.1. RECHTSBESCHERMING VAN DE INHOUD VAN DE WEBSITE

De inhoud van de Site kan worden beschermd door het auteursrecht en de database wetgeving. Elke voorstelling, reproductie, vertaling, aanpassing of transformatie, geheel of gedeeltelijk, die illegaal en zonder toestemming van de uitgever of zijn opvolgers of rechtverkrijgenden wordt uitgevoerd, vormt een schending van de boeken I en III van het wetboek van intellectuele eigendom en kan aanleiding geven tot gerechtelijke procedures wegens inbreuk.

8.2. CONTRACTUELE BESCHERMING VAN DE INHOUD VAN DE WEBSITE

De internetgebruiker verbindt zich er contractueel tegenover de uitgever toe om de inhoud van de Site, ongeacht of deze al dan niet beschermd is door een intellectueel eigendomsrecht, niet te gebruiken, te reproduceren of te vertegenwoordigen voor enig ander doel dan het lezen ervan door een robot of een browser. Dit verbod is niet van toepassing op indexeringsrobots die uitsluitend tot doel hebben de inhoud van de Site te scannen voor indexeringsdoeleinden.

8.3. BESCHERMING VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

De Algemene voorwaarden van de Site, geschreven door de firma Deshoulières Avocats Associés (www.deshoulieres-avocats.com), worden beschermd door het handelsrecht. Elke reproductie, geheel of gedeeltelijk, gemaakt zonder de toestemming van Deshoulières Avocats Associés zal waarschijnlijk aanleiding geven tot juridische procedures voor parasitisme.

Artikel 9. DEFINITIEVE BEPALINGEN

9.1. TOEPASSELIJK RECHT

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de toepassing van het Franse recht.

9.2. WIJZIGINGEN IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door de uitgever worden gewijzigd. De Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de klant zijn die welke van kracht zijn op de dag van zijn bestelling of zijn verbinding met deze Site, elke nieuwe verbinding met de persoonlijke ruimte impliceert aanvaarding, indien nodig, van de nieuwe algemene voorwaarden.

9.3. GESCHIL

Ingevolge beschikking n ° 2015-1033 van 20 augustus 2015 dienen alle geschillen die mochten ontstaan in verband met de uitvoering van deze Algemene Voorwaarden en waarvan de oplossing niet vooraf in der minne tussen partijen kon worden gevonden, te worden voorgelegd aan Medicys. :www.medicys.fr.

Daarnaast wordt de klant op de hoogte gesteld van het bestaan van het online platform voor geschillenbeslechting, toegankelijk via de volgende URL : https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

Elk geschil met betrekking tot deze overeenkomst of in verband met deze Overeenkomst zal worden beslist door arbitrage in overeenstemming met de regels van het Digital Institute of Arbitration and Mediation : www.fast-arbitre.com.

9.4. GEHEEL

De nietigheid van een van de clausules van deze Overeenkomst zal niet leiden tot de nietigheid van de andere clausules van de overeenkomst of de Overeenkomst als geheel, die hun volle werking en reikwijdte behouden. Partijen zullen in dat geval, voor zover mogelijk, de geannuleerde bepaling vervangen door een geldige bepaling die overeenstemt met de geest en het doel van het onderhavige.

9.5. NIET-ONTHEFFING

Het ontbreken van uitoefening door de uitgever van de hem hierin verleende rechten kan in geen geval worden uitgelegd als een afstand tot het doen gelden van genoemde rechten.

9.6. TELEFONISCH ONDERZOEK

De klant wordt ervan op de hoogte gesteld dat hij de mogelijkheid heeft zich in te schrijven op de lijst van verzet tegen telefonische Werving op het adres http://www.bloctel.gouv.fr/

9.7. TALEN VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden worden aangeboden in het Frans.

9.8. ONEERLIJKE BEDINGEN

De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing onder voorbehoud van naleving van de dwingende bepalingen van het Consumentenwetboek betreffende oneerlijke bedingen in overeenkomsten tussen een beroepsbeoefenaar en een consument.

Liefdesverhaal

Een familieverhaal

Geboorte van een merk

Twee generaties is Toxik3 de familiesaga van een denimmerk en vrouwelijke prints geweest die een toenemend aantal loyale klanten aanspreekt.

Gepassioneerde liefde

In de jaren 90,Een paar gepassioneerd over het maken van kleding maakt het creëren van denimmodellen voor vrouwen waar alles handgemaakt is van creatie naar de productie. Ze innoveren door zeer zachte en comfortabele materialen naar de haven te ontwikkelen. Ze openen een eerste Naaimeworkshop in Parijs. De kwaliteit van de handgemaakte, afwerkende details en het extreme comfort dat aan de onderdelen wordt gebracht, stellen hen in staat zich snel te onderscheiden in vergelijking met de andere merken op de markt. De twee oprichters verlengen vervolgens hun verdeling overal in Europa met wederverkopers.

Expertise

Van creatie tot productie

100% gecontroleerde productie

De vraag groeit snel in Europa, de 3 kinderen verwerven een nieuw productietool waardoor meer technische innovaties mogelijk zijn. Ze zijn verantwoordelijk voor het werven, trainen en verzenden hun knowhow op denim en prints Naar een team dat enkele honderden werknemers zal bereiken.

Onze specialiteit

Zachte afdrukken

Voor deSoft-printsGemaakt in de vroege jaren 2000, panter, camouflage, wijnstok of gemarmerde patronen combineren perfect in de kwestie dankzij een unieke knowhow, inclusief meer talloze productiestadia dan denim.

Manier van denken

#FITSMYLIFE

Het dragen van een toxik3 accepteert deze dualiteit die in ons is. Met eenassertieve individualiteitavontuurlijkEen beetje feministisch. De Toxik3 -vrouw heeft een innerlijke kracht die luid en duidelijk wordt uitgedrukt. Een verlangen om geen getraceerd pad te volgen, integen vooropgezette ideeën ingaan. Ze is ook deze ontroerende, innemende vrouw en degenen die haar ontmoeten, kunnen het niet meer zonder.

Magnetisch en geheim,De vrouw Toxik3 is die worden gevolgd door op straat te kijken.

Levering & Return aangeboden*

In Relay Point vanaf € 69 aan aankopen, thuis vanaf € 90 in aankopen
30 dagen om van gedachten te veranderen, Het is hier
(*Metropolitan Frankrijk en België)

Beveilig 3x betaling

Per kaart, Alma, PayPal
4x betalingen met PayPal, 3x met Alma

LOYALITEITSPROGRAMMA

10% cashback op al uw aankopen
20 € in uw kat vanaf € 300 cumulatieve aankopen
En Bovendien

Express klantenservice

Online Cat: 10.00 tot 18.00 uur van maandag tot vrijdag
Contact Formulier hier